Wat onze stakeholders belangrijk vinden

Onze stakeholders hebben grote invloed op de bedrijfsactiviteiten van GVB. Daarom gaan we met hen in dialoog. Tot onze belangrijkste stakeholders rekenen we onze reizigers, Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam en GVB-medewerkers. Hieronder staan per stakeholdergroep de meest materiële onderwerpen.

GVB-reizigers

Wensen/verwachtingen:

Maart 2021:

 • Controle op naleving regels;
 • Contactloos betalen;
 • Deuren die auto­matisch openen, drukte-indicator, loop­routes (alles hygiëne-gerelateerd).

September 2021:

 • Contactloos betalen;
 • Meer controle op naleving regels;
 • Mondkapjes verkrijg­baar in automaten/winkels op station.

Bron:

GVBpanel: reisgedrag en -beleving, maart en september 2021.

Vervoerregio Amsterdam

Wensen/verwachtingen:

 • GVB geeft invulling aan de ambities van de Vervoerregio en de gemeenten;
 • OV tegen markt­conform tarief;
 • GVB is flexibel en speelt in op wijzigende reizigersbehoeftes;
 • GVB schept vertrouwen door transparantie en voor­spelbare (betrouw­bare) dienstverlening;
 • Bus, tram, metro worden allemaal uitstootvrij;Partnership in OV;
 • Opdrachtgever

Bronnen:

OV-Governance en Regioraad-stukken.

Gemeente Amsterdam

Wensen/verwachtingen:

 • GVB houdt de stad be­reikbaar voor iedereen;
 • Helpt Agenda Auto­luw realiseren als aan­trekkelijk reis­alternatief;
 • Zet haar expertise in bij ontwerp nieuwe OV-infrastructuur;
 • Werkt mee aan ver­keers­oplossingen bij grote werkzaam­heden;
 • Zet zich in voor fijn­mazig­heid, P+R, MaaS, OV-betalen, etc.;
 • Voert Convenant Duur­zaamheid uit: bus, tram, metro en veren worden uitstootvrij;
 • Voert personeelsbeleid gericht op diversiteit.

Bronnen:

o.a. Convenant Duurzaamheid.

GVB-medewerkers

Wensen/verwachtingen:

 • Duurzame inzetbaarheid;
 • Voldoende ontwikkelings- en opleidings­mogelijk­heden;
 • Integriteit;
 • Veiligheid (fysiek en sociaal);
 • Bedrijfscontinuiteit en goed werkgever­schap met goede werk­omstandig­heden en arbeidsvoorwaarden.

Bronnen:

 • Medewerker­betrokkenheids­onderzoek (MBO);
 • Medezeggenschap OR/OC;
 • VGWM-werkgroepen.

Interview Egbert de Vries

Egbert de Vries, wethouder Verkeer en Vervoer:

“Het is voor de medewerkers van GVB geen gemakkelijk jaar geweest”

Hoe vindt u dat GVB heeft gepresteerd in 2021?

“In 2021 heeft GVB opnieuw een moeilijk jaar gehad vanwege corona. Maar we zijn heel blij dat GVB is blijven rijden en dat de Amsterdammers en mensen uit de regio gebruik konden blijven maken van het openbaar vervoer. Dat is een knappe prestatie. Het lijkt me voor bestuurders ook lastig werken. Ze moeten bijvoorbeeld mensen aanspreken die geen mondkapje dragen en krijgen dan een grote mond terug. Het is ook triest dat er nu weinig reizigers zijn, waar ze voorheen gezellig met een volle bus door de stad reden. Twee jaar geleden zag het er nog totaal anders uit. Maar dat GVB gewoon door is gegaan, daar zijn we als stad heel blij mee.”

Hoe is de samenwerking van GVB met de gemeente?

“De samenwerking is goed. Als het gaat om het vervangen van rails bijvoorbeeld of allerlei tijdelijke maatregelen, werken we prima samen. Ook op sociaal vlak gaat die samenwerking goed. We hebben nieuwe afspraken gemaakt over veiligheid in het OV. De politie heeft minder mensen beschikbaar, dus nu houdt de gemeente samen met GVB meer toezicht op de orde. Gelukkig zijn er in 2021 geen grote incidenten geweest, terwijl dat met de polarisering in de samenleving misschien wel te verwachten was. De samenwerking is ook belangrijk geweest bij ingewikkelde situaties, zoals in vorige winter toen er veel sneeuw lag. We wisten elkaar goed te vinden om de rails zo snel mogelijk sneeuwvrij te krijgen. Ook vond ik het mooi dat GVB in de Pride-week rondreed met regenboogtram.”

Zijn er in 2021 bijzondere dingen gebeurd?

“Het nieuwe beveiligingssysteem voor de metro’s is ingevoerd. Dat is pittig, ook voor de verkeersleiding en de metrobestuurders. Het is een ingewikkeld systeem en dat is echt wennen. Het is harder werken voor de medewerkers van GVB. Dat doen ze heel goed, alle complimenten. Het moet frustrerend zijn als er metro’s uitvallen, want ze willen de reizigers toch goed bedienen. En reizigers kijken hen er misschien wel op aan, terwijl dat systeem er uiteindelijk ook komt voor de reizigers.”

Wat vindt u van de verduurzaming die GVB doorvoert?

“Prachtig. Er zijn steeds meer elektrische bussen en veerponten. Dat past in ons beleid, want de gemeente wil meer elektrisch vervoer om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Dat pakt uiteindelijk ook gunstig uit tegen de klimaat-verandering. Iedereen in de stad moet eraan meewerken, ook de taxi’s en de touringcars en alle logistiek verkeer.”

Hebben de gemeente en GVB elkaar ook nodig bij het autoluw maken van de stad?

“Dat autoluw maken doen we vooral om meer ruimte te creëren voor de voetganger en de fietser en om de stad prettiger en rustiger te maken. Daarin speelt het openbaar vervoer zeker een rol, want als het niet aantrekkelijk meer is om met de auto door de stad te gaan, bijvoorbeeld omdat je niet overal meer ongehinderd rechtdoor kunt rijden, is het OV handiger.”

Zoek

PDF

Home/Ontwikkelingen en strategie/Wat onze stakeholders belangrijk vinden