Wat onze stakeholders belangrijk vinden

Onze stakeholders hebben grote invloed op de bedrijfsactiviteiten van GVB. Daarom gaan we met hen in dialoog. Tot onze belangrijkste stakeholders rekenen we onze reizigers, Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam en GVB-medewerkers. Hieronder staan per stakeholdergroep de meest materiële onderwerpen.

NB: input reizigers volgt met de uitslag vd OVKB

NB: Geen aanpassing voor werknemers

GVB-reizigers

Wensen/verwachtingen:

Maart 2021:

 • Controle op naleving regels;
 • Contactloos betalen;
 • Deuren die auto­matisch openen, drukte-indicator, loop­routes (alles hygiëne-gerelateerd).

September 2021:

 • Contactloos betalen;
 • Meer controle op naleving regels;
 • Mondkapjes verkrijg­baar in automaten/winkels op station.

Bron:

GVBpanel: reisgedrag en -beleving, maart en september 2021.

Vervoerregio Amsterdam

Wensen/verwachtingen:

 • GVB geeft invulling aan de ambities van de Vervoerregio;
 • OV tegen markt­conform tarief;
 • GVB is flexibel en speelt in op wijzigende reizigersbehoeftes;
 • GVB schept vertrouwen door transparantie en voor­spelbare (betrouw­bare) dienstverlening;
 • Bus, tram, metro worden allemaal uitstootvrij;
 • Partnership in OV.

Bronnen:

OV-Governance en Regioraad-stukken.

Gemeente Amsterdam

Wensen/verwachtingen:

 • GVB houdt de stad be­reikbaar voor iedereen;
 • Helpt Agenda Auto­luw realiseren als aan­trekkelijk reis­alternatief;
 • Zet haar expertise in bij ontwerp nieuwe OV-infrastructuur;
 • Werkt mee aan ver­keers­oplossingen bij grote werkzaam­heden;
 • Zet zich in voor fijn­mazig­heid, P+R, MaaS, OV-betalen, etc.;
 • Voert Convenant Duur­zaamheid uit: bus, tram, metro en veren worden uitstootvrij;
 • Voert personeelsbeleid gericht op diversiteit.

Bronnen:

o.a. Convenant Duurzaamheid.

GVB-medewerkers

Wensen/verwachtingen:

 • Duurzame inzetbaarheid;
 • Voldoende ontwikkelings- en opleidings­mogelijk­heden;
 • Integriteit;
 • Veiligheid (fysiek en sociaal);
 • Bedrijfscontinuiteit en goed werkgever­schap met goede werk­omstandig­heden en arbeidsvoorwaarden.

Bronnen:

 • Medewerker­betrokkenheids­onderzoek (MBO);
 • Medezeggenschap OR/OC;
 • VGWM-werkgroepen.

Zoek

PDF

Home/Ontwikkelingen en strategie/Wat onze stakeholders belangrijk vinden