Voorwoord

Koen Beeckmans, Claudia Zuiderwijk en Mark Lohmeijer

Lege trams, lege bussen, lege metro’s, lege ponten – het was een droevig beeld. En voor onze bestuurders en conducteurs was het vervreemdend: ze reden met slechts een handjevol reizigers door de stad en zaten zelf achter ‘kuchschermen’. Veel reizigers, die mondkapjes moesten dragen, waren (en zijn) onzeker over het reizen met het openbaar vervoer in coronatijd.

Door corona was niets meer vanzelfsprekend

De coronapandemie domineerde het jaar 2020. Niets was meer vanzelfsprekend. Corona had ongekende effecten op iedereen, overal ter wereld: op de gezondheid van grote groepen mensen, de zorg, de economie, op de manier van leven, werken, reizen en elkaar ontmoeten. De wereld veranderde van de ene op de andere dag compleet.

Blijven rijden

Ook voor GVB was het verschil uiteraard voelbaar. Het openbare leven werd immers grotendeels lamgelegd. Thuiswerken werd de norm, evenementen gingen niet door, toeristen kwamen niet. Desondanks zijn we blijven rijden en varen. Elke dag, met of zonder lockdown, kon Amsterdam op ons rekenen. Het is een taak die de GVB‘ers gezamenlijk op zich hebben genomen: we waren er voor de zorgmedewerkers die naar het ziekenhuis of het verpleeghuis moesten, we waren er voor iedereen die zijn werk niet vanuit huis kon doen. Ook dat hoort bij onze rol: we houden de stad leefbaar en bereikbaar. Ook in moeilijke tijden.

Elke dag kon Amsterdam op ons rekenen

Dat dit is gelukt, is onder meer te danken aan de Rijkssteun en de veerkracht van onze organisatie. Hoewel GVB plotseling ‘gespleten’ werd – het ene deel werkte in een nagenoeg lege stad, het andere deel zat thuis achter de computer – is de interne communicatie sterk gebleven, vaak op creatieve wijze. Via MS Teams, via onze eigen inKrant, zelfs met een online ontbijt. GVB volhardde als een eenheid.

Nieuwe trams, nieuwe ponten

We zijn doorgegaan met investeren en vernieuwen

Ook de buitenwereld heeft dat kunnen merken. We zijn in dit bijzondere jaar doorgegaan met investeren en vernieuwen. De nieuwe Amstelveenlijn is geopend met de nieuwe 15G-tram, we hebben twee nieuwe hybride ponten te water gelaten en, niet te vergeten, de eerste elektrische bussen zijn gaan rijden. We liggen nog steeds op koers om in 2025 met een volledig uitstootvrije vloot te rijden en te varen.

Blijven investeren, samen met Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam, is belangrijk. Als het aantal reizigers weer verder omhooggaat, moeten we daar klaar voor zijn. Misschien duurt het nog een paar jaar, maar het zal uiteindelijk gebeuren: de stad groeit, er komen alleen al in de komende vijf jaar ruim 50.000 woningen bij. Ook blijft Amsterdam ernaar streven autoluw te worden. Daarvoor is goed OV onontbeerlijk.

We komen nog voor grote uitdagingen te staan. Daarom zijn we blij met het project OV Governance, waarmee we de rollen en verantwoordelijkheden van GVB, de gemeente, de gemeentelijke dienst Metro en Tram en de Vervoerregio beter met elkaar afstemmen en integreren. Verder komt er een nieuwe organisatie voor het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur. We zetten ook in op een vervroegde toekenning van een nieuwe concessie door de Vervoerregio. Dat traject is al in 2019 ingezet. Corona heeft mogelijk nog impact op het tijdpad, maar we hebben goede hoop dat we in 2022 een nieuwe concessieperiode ingaan.

Wisseling van de wacht

De coronacrisis zal nog lange tijd effect hebben en tot veel onzekerheid leiden, binnen en buiten GVB. Maar één ding heeft dit ongekende jaar in elk geval aangetoond: GVB is ook in moeilijke tijden een solide bedrijf. Laten we niet vergeten dat in het begin van 2020 Alexandra van Huffelen vertrok als algemeen directeur van GVB om aan te treden als staatssecretaris van Financiën. Zij is van grote waarde geweest voor GVB. Juist in de periode dat de pandemie toesloeg, is de zoektocht naar haar opvolger ingezet. De overige directieleden namen de vrijgevallen portefeuilles er in crisistijd bij. Dit is zeer goed verlopen. Op 1 oktober was de directie weer op volle sterkte: toen trad Claudia Zuiderwijk aan als algemeen directeur.

De coronacrisis zal nog lange tijd leiden tot onzekerheid

Het jaar 2021 is onverminderd spannend. Wanneer is de bevolking gevaccineerd, wanneer kan iedereen zich weer veilig overal bewegen, hoe snel herstelt de economie zich, wanneer komen toeristen weer terug? Voor GVB komen daar nog specifieke vragen bij. Blijft de Rijksoverheid ons wel steunen als de crisis doorloopt en de reizigersopbrengsten zo laag blijven? Of is het onontkoombaar dat we de dienstregeling inkrimpen? Om kosten te besparen, hebben we het aantal ritten begin 2021 met 12% verlaagd.

Kostenbeheersing

Samen met onze stakeholders werken we toe naar een situatie die 'normaal’ is of daar in elk geval op lijkt. De focus ligt op het weer aantrekken van reizigers vanaf het moment dat dit weer kan. We willen onverminderd de best mogelijke prestaties neerzetten als het gaat om punctualiteit, betrouwbaarheid, veiligheid en servicegerichtheid. Kostenbeheersing blijft voorlopig een centraal thema. Uiteraard doen we er ook alles aan om onze medewerkers zo veilig en goed mogelijk door de coronacrisis te loodsen. Verbinding en betrokkenheid zijn daarbij sleutelwoorden, zeker in tijden waarin een groot deel van het werk thuis online wordt gedaan.

Ook de komende jaren houden we Amsterdam bereikbaar

We hebben er alle vertrouwen in dat we ook de komende jaren Amsterdam en omstreken optimaal bereikbaar houden voor de mensen die er wonen, werken, studeren en op bezoek zijn. Want we kunnen met trots terugkijken op hoe we 2020 hebben doorstaan. Daarvoor zijn we dank verschuldigd aan de Vervoerregio en de gemeente Amsterdam: we hebben elkaar juist in tijden van crisis goed kunnen vinden. Dat geldt ook voor onze raad van commissarissen en de medezeggenschap.

Elke glimlach telt

En natuurlijk danken we de GVB’ers. Gezamenlijkheid is onze kracht: we spelen allemaal een rol, in elke laag van de onderneming. We spreken elkaar aan, we helpen elkaar. Zo kunnen we de reizigers op een veilige en gastvrije manier op hun bestemming blijven brengen. Iedere tevreden reiziger die met een glimlach uitstapt is er één. Daar doen we het voor.

Koen Beeckmans

Mark Lohmeijer

Claudia Zuiderwijk


Amsterdam, 31 maart 2021

Zoek

PDF

Home/GVB in vogelvlucht /Voorwoord