Onze maatschappelijke waarde

Het openbaar vervoer vervult een belangrijke maatschappelijke functie. Onze bedrijfsactiviteiten hebben impact op de samenleving. Die impact kan positief zijn, bijvoorbeeld doordat we de stad bereikbaar maken voor iedereen, maar ook negatief, bijvoorbeeld doordat we met onze bedrijfsvoering CO2 uitstoten. GVB vindt het heel belangrijk om de positieve impact te maximaliseren en de negatieve impact te minimaliseren.

GVB creëert waarde voor stakeholders en de maatschappij

GVB wil waarde voor de langere termijn creëren voor zijn stakeholders en voor de maatschappij. In het hoofdstuk over onze strategie leggen we uit hoe wat dat willen doen.

In dit jaarverslag vertellen we of we de goede kant op gaan en leggen we verantwoording af aan onze belangrijkste stakeholders. We gebruiken hiervoor de rapportageprincipes van het International Integrated Reporting Council (IIRC), het zogenoemde framework. Dit model gaat uit van zes kapitalen of bezittingen waarmee een bedrijf waarde kan toevoegen. Naast de traditionele kapitalen 'financieel' en 'geproduceerd' (gebouwen en infrastructuur) zijn dat 'menselijk', 'intellectueel', 'sociaal' en 'natuurlijk' kapitaal. Dit is gevisualiseerd in ons waardecreatiemodel. Dit model laat zien hoe we deze ‘bezittingen’ of kapitalen inzetten om onze doelen te bereiken. Ook geeft het inzicht in de impact (zowel positief als negatief) die dat mogelijk heeft voor onze eigen organisatie en voor de maatschappij.

Waardecreatiemodel

GVB en de Sustainable Development Goals

In 2015 stelden de Verenigde Naties internationale doelen op voor wereldwijde duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals of SDG's). Dit zijn de doelen waaraan GVB bijdraagt (ze staan ook boven in het waardecreatiemodel):

De onderstreepte onderwerpen linken naar de betreffende resultaatparagrafen van het jaarverslag. Daar is meer te lezen over hoe GVB afgelopen jaar heeft bijgedragen aan de SDG's.

Zoek

PDF

Home/Ontwikkelingen en strategie/Onze maatschappelijke waarde