Hoofdlijnen

De gemeente Amsterdam is 100% aandeelhouder van GVB Holding NV. Vanuit deze rol is de gemeente verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de raad van commissarissen en de goedkeuring van voordrachten voor benoeming van de statutaire directie. Deze bevoegdheden liggen vast in de statuten van GVB.

Governancestructuur

GVB Holding NV is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Alle aandelen in de vennootschap worden gehouden door de gemeente Amsterdam. De governancestructuur is gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de statuten van GVB Holding NV en diverse interne reglementen.

GVB Holding NV kent een beperkt structuurregime met in haar governancestructuur een algemene vergadering, een raad van commissarissen, een directie en een ondernemingsraad. Eind 2013 zijn concessieafspraken overeengekomen op basis van inbesteding. Deze inbesteding noodzaakte tot toekenning van belangrijke bevoegdheden aan de concessieverlener, Vervoerregio Amsterdam.

Voor meer details over de bestuurlijke gegevens, OV-domein en taken, beloningsbeleid en formele informatie over interne besturing en medezeggenschap verwijzen we naar onze corporate website.

Figuur 1 Governance GVB

OV-Governancetraject

Om het OV toekomstbestendig in te richten, is een steviger systeem nodig. Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en GVB werken aan een betere samenwerking hiervoor en een duidelijke verdleing van rollen en taken. Dit wordt nu uitgewerkt in het OV-Governancetraject. In 2022 moet de basis hiervan staan. Meer hierover staat in het hoofdstuk Ontwikkelingen in onze omgeving.

Zoek

PDF

Home/Governance/Hoofdlijnen