Wat doen we voor
onze reizigers

De Noord/Zuidlijn rijdt!

Eindelijk was het dan zover: op 21 juli 2018 werd de Noord/Zuidlijn feestelijk geopend. In de voorafgaande maanden hebben we de lijn uitgebreid getest, in de laatste fase ook met meer dan 10.000 'testreizigers'. De officiële ingebruikname begon met een feestelijke bijeenkomst in de ‘kathedraal’ van de halte Centraal Station, waar acht Amsterdammers in aanwezigheid van burgemeester Femke Halsema de openingshandeling mochten verrichten. Ongeveer 60.000 mensen hebben op deze eerste dag gratis met de nieuwe metro gereisd. Het ritje van Noord naar Zuid of andersom duurt maar 16 minuten. Het 9,7 kilometer lange traject verbindt Amsterdam Zuid met Noord via acht stations, waarvan er zeven spiksplinternieuw zijn.

Lees er meer over bij Resultaten/De Noord/Zuidlijn >

Nieuwe tijden

Met de komst van de Noord/Zuidlijn is ook het bovengrondse net vernieuwd. Niet eerder in onze 118-jarige geschiedenis veranderden zo veel lijnen van nummer of route.

Lees er meer over >

Betrouwbare dienstverlening

Onze reizigers noemen op tijd reizen als een van de belangrijkste criteria waarop ze ons beoordelen. Ze moeten dus kunnen rekenen op een betrouwbare dienstverlening. Onze inzet: in 2022 komt minimaal 90% van de reizigers op tijd aan bij zijn of haar eindhalte. Dat betekent dat we onze punctualiteit op peil moeten houden en uitval van ritten verder terugdringen.

Lees meer >

Een dikke voldoende voor GVB

Ons bedrijf is altijd nauw verbonden geweest met de stad Amsterdam, en dat willen we zo houden. Daarom zetten we alles op alles om een compleet en betrouwbaar OV te bieden, nu en in de toekomst. Met genoeg mogelijkheden om snel overal in de stad te komen. Per tram, bus, metro of veer.

Lees wat we doen om de reizigerstevredenheid te verhogen >Wie zijn wij

Voor iedereen bereikbaar

GVB wil dat Amsterdam bereikbaar is voor iedereen. Onze strategische doelen zijn in 2018 bijgesteld. De thema’s waar we ons de komende jaren op richten:

  • tevreden reizigers
  • betrouwbare dienstverlening
  • marktconforme organisatie
  • leefbare stad
  • uitstootvrij vervoer
  • goed werkgeverschap

Deze thema’s sluiten aan op de wensen en verwachtingen van onze stakeholders en ontwikkelingen in onze omgeving.

Lees meer over wat we doen om deze doelen te bereiken >

Directeur Alexandra van Huffelen over wat GVB in 2018 heeft bereikt

'Voor iedereen bereikbaar – dat is onze stad. We willen dé vervoerder in Amsterdam blijven. Dat is van belang, want al in 2019 besluit Vervoerregio Amsterdam of ze de nieuwe vervoerconcessie, die eind 2024 ingaat, onderhands gaat gunnen. We zijn goed op weg: de reizigerstevredenheid stijgt, we vervoeren steeds meer mensen, de subsidie is verder omlaaggegaan en ons bedrijf is efficiënter geworden. Maar we zijn nog niet tevreden. We kunnen onze organisatie nog soepeler laten werken en ons richten op innovatie en kostenbesparingen.'

Lees meer in het voorwoord >Onze stakeholders

Wat vinden onze stakeholders belangrijk als ze aan GVB denken? En waarover willen ze lezen in ons jaarverslag? We hebben deze thema’s ook verwerkt ons waardecreatiemodel.

Lees meer over hoe we ons partnerschap met de stad invullen >

Vernieuwingen bij klantenservice

GVB communiceert tegenwoordig ook via Whatsapp met reizigers. Het is een populaire manier om met ons in contact te komen: maandelijks handelen we zo’n 3.000 berichten af. Met Whatsapp bereiken we een nieuwe groep klanten. Lees meer over wat we hieraan doen >

Onze cijfers

Hoe hebben we het gedaan in 2018?

Reizigerstevredenheid

7,7

7,67,77,78,3
BusMetroTramVeren

CO2-uitstoot

28.064

in ton (footprint)

2017: 29.123

Sociale veiligheid

7,8Participatiewet

19

(instroom)

2017: 11

Bedrijfsopbrengsten

€ 482,4 miljoen


2016: € 447,4 miljoen

Bedrijfsresultaat

€ 2,5 miljoen


2017: € 6,7 miljoen

Kostendekkingsgraad

91,9 %


2017: 88,0%

Kostendekkingsgraad opnieuw verbeterd

Dit jaar is de kostendekkingsgraad, die laat zien in hoeverre de exploitatiekosten voor het OV worden gedekt door de reizigersopbrengsten, opnieuw verbeterd. We zitten nu op 91,9%, vergeleken met 51,7% in 2008. Dit hebben we vooral bereikt door de groei van het aantal reizigers en kostenbesparingen.

Lees meer over onze financiële resultaten >Aantal reizigers groeit

Gemiddeld per dag reden we 33.000 ritten meer (+4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar). Deze groei zien we met name bij de metro (+34%), terwijl het aantal reizigers in de trams (-11%) en bussen (-10%) volgens verwachting is afgenomen. In het vierde kwartaal van 2018 hebben we op een aantal dagen al de mijlpaal van één miljoen reizigers bereikt.

Lees er meer over >

Nieuw materieel

Nieuw materieel is nodig om de groei in het aantal reizigers ook in de toekomst aan te kunnen en de vloot verder te 'vergroenen'. In 2022 gaan 63 nieuwe trams rijden. Ze zijn onder meer bedoeld voor de vernieuwde Amstelveenlijn en als vervanging van de 11G- en 12G-trams (de zogenoemde 'hangbuiken'). We hebben 30 nieuwe M7’s metro’s besteld, met een optie op nog eens 30. De eerste nieuwe voertuigen gaan in de zomer van 2021 rijden. Ook op het water vernieuwen we. In 2018 hebben we IJveer 62 in gebruik genomen. Deze pont is schoner en stiller dan zijn voorgangers.

Lees meer >

OV voor iedereen

Onderdeel van de stad

GVB is partner voor Amsterdam. We zijn trots op onze werkomgeving en willen bijdragen aan een zo mooi, leefbaar, sociaal en tolerant mogelijke hoofdstad. Zo helpen we vluchtelingen een goede start te maken in Amsterdam en geven we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kansen.

Lees wat we nog meer doen voor de stad >

Geslaagde actie voor kinderkaartje

Tienduizend kinderen in de leeftijd van 4 tot 11 jaar reizen al met het speciale gratis Kinderkaartje. Tot eind februari 2018 organiseerde GVB een actie om kinderen het gemak van saldoreizen te laten ervaren en de aanschafdrempel van een OV-kaart weg te nemen. Kinderen reizen met 34% korting.

Lees er meer over >

Charter Diversiteit

Op 30 november 2018 ondertekenden we het ‘Charter Diversiteit’ van Diversiteit in Bedrijf. Samen met andere bedrijven willen we laten zien dat we ons serieus inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Met de ondertekening zijn we onderdeel geworden van een groeiend netwerk waarin de leden elkaar inspireren en van elkaar leren.

Lees meer >Amsterdam, leefbare stad

Op weg naar klimaatneutraal OV

We hebben afspraken met de gemeente Amsterdam om de uitstoot van schadelijke stoffen door onze voertuigen terug te dringen. Dat betekent: groene stroom inkopen voor onze metro’s en trams. En zo snel mogelijk afstand doen van onze dieselbussen: die vervangen we door emissieloze bussen. In 2018 is de aanbesteding voor de eerste 31 elektrische bussen (met optie op 69 extra) van start gegaan. De eerste elektrische bussen gaan in 2020 rijden. Ook varen we inmiddels met drie serie-hybride veerponten.

Lees wat we nog meer doen voor een leefbaar Amsterdam >

Duurzame stroom van Nederlandse windmolens

Nuon/Vattenfall heeft onze aanbesteding voor in Nederland opgewekte duurzame elektriciteit gewonnen. Het contract is per 1 januari 2019 ingegaan. Het energieconcern haalt specifiek voor GVB de stroom uit windmolens in Nederland. Gezamenlijk gaan we de windparken bouwen waar we de groene stroom van betrekken.

Lees meer >

Zonne-energie

In samenwerking met afdeling Metro en Tram van de gemeente Amsterdam worden op dertien metrostations zonnepanelen geplaatst. De eerste stations zijn in de loop van 2019 klaar.

Lees meer >

Zoek

PDF