Wat doen we voor
onze reizigers

Blijven rijden in coronatijd

GVB is het hele jaar 2020 blijven rijden. Alleen tijdens de eerste lockdown reden we tijdelijk minder. Op drukke lijnen bleven we 4 ritten per uur maken, op minder drukke lijnen 2 per uur. Na de zomervakantie hebben we de dienstregeling weer uitgebreid. Helaas bleef het aantal reizigers vanwege de aanhoudende coronamaatregelen erg laag. In de nieuwe dienstregeling, die op 3 januari 2021 inging, hebben we daarom het aantal ritten met 12% teruggebracht. Een aantal lijnen zijn gestopt: tramlijn 11, de spitsbussen 222, 240 en 265 en snelbus 248.

Lees meer over ons OV-netwerk en dienstregeling >Coronamaatregelen

Ook aan boord van onze voer- en vaartuigen en op de stations moesten we rekening houden met de coronamaatregelen en richtlijnen van de overheid. Zo letten bestuurders van trams en bussen extra op luchtverversing om de kans op besmetting te verkleinen. Ze rijden zo veel mogelijk met open ramen. Op de veren blijven de passagiersdeuren tijdens de vaart open. Verder hebben we kuchschermen geplaatst bij de bestuurder en conducteur om het contact tussen medewerkers en reizigers te beperken. Vanaf 1 juni 2020 waren reizigers verplicht een mondkapje te dragen in het hele OV. (Zie ook Leefbare stad >)

Duidelijkheid door mondkapjesplicht

Niemand kon er in 2020 omheen: mondkapjes. GVB was blij met de mondkapjesplicht die vanaf 1 juni ging gelden voor het hele openbaar vervoer. Dit gaf duidelijkheid voor reizigers en medewerkers. Veel reizigers voelen zich veiliger; bestuurders en conducteurs konden iedereen erop aanspreken als dat nodig was. Per 1 december werden mondkapjes verplicht in alle openbare ruimtes, dus ook op haltes en stations.

Lees meer over sociale veiligheid >Wie zijn wij

Voor iedereen bereikbaar

GVB houdt Amsterdam bereikbaar voor iedereen – met tram, metro, bus en pont. We hebben hiervoor strategische doelen gesteld. De reiziger staat centraal. We zetten elke dag in op:

  • een leefbare stad
  • betrouwbare dienstverlening
  • tevreden reizigers
  • uitstootvrij vervoer
  • goed werkgeverschap
  • financieel resultaat


Lees meer over onze strategie >

Kostenbesparing niet te vermijden

We voorzien dat we zeker tot in 2024 de gevolgen van de coronapandemie blijven voelen. Pas tegen die tijd zullen we waarschijnlijk weer evenveel reizigers vervoeren als voorheen. Dat betekent dat de opbrengsten lager zullen zijn en we de kosten moeten verlagen. De dienstregeling krimpt iets in en we gaan onze organisatie flexibeler inrichten: we moeten meebewegen met de vraag. Wat er ook gebeurt: GVB blijft betrouwbaar vervoer leveren.

Lees verder in het voorwoord >

Overbruggingsplan nodig

Er komen nog een paar lastige, uitdagende jaren aan. Hoewel het einde van de coronapandemie in zicht is dankzij de vaccinaties, zijn sommige veranderingen wel blijvend. Meer mensen werken thuis, en het is onzeker wanneer de grote stroom toeristen terugkeert. Maar de stad blijft groeien en daar moeten we ons op voorbereiden. We moeten zuinig zijn op ons netwerk en materieel; investeringen zijn noodzakelijk. Voor de komende periode is een overbruggingsregeling van het Rijk hard nodig en maken we afspraken met de Vervoerregio Amsterdam.

Lees verder in onze vooruitblik >

Minder mensen, ander werk

De komende tijd werken we met minder mensen. Medewerkers die in 2021 uitstromen, worden niet vervangen. Het aantal fte bij GVB zal daardoor zeker met 100 afnemen. Verder voorzien we dat bepaalde functies vervallen of tijdelijk minder nodig zijn. Daarom investeren we in om-, her- en bijscholing. Met de vakbonden hebben we afspraken gemaakt over loonmatiging voor een aantal jaren. GVB zal er alles aan doen om ontslagen te voorkomen.

Lees verder in onze vooruitblik >

Focus op Gezondheid

Gezondheid is in het coronajaar nog hoger op onze agenda gekomen. Het verzuimpercentage bij GVB steeg van 7% naar 7,9%. Dit hangt deels samen met coronabesmettingen en verplichte quarantaines. In 2020 zijn we zo veel mogelijk doorgegaan met ons programma GVB Gezond. Daarmee krijgen medewerkers onder meer (online) begeleiding van de stresscoach, de slaapcoach en de voedingscoach. We gaan hiermee door; we blijven werken aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

Lees verder over GVB als werkgever >Onze cijfers

Hoe hebben we het gedaan in 2020?

Reizigerstevredenheid

89%*

% van reizigers die score hoger dan 7 geven

2019: 89%

Uitval

in %

Bus 0,97 / Metro 0,84 / Tram 1,05


2019: Bus 0,96 / Metro 1,22 / Tram 1,22

CO2-uitstoot

33.526

in ton (footprint)

2019: 37.802**

Bedrijfsresultaat

€ -1,4 miljoen


2019: € 2,5 miljoen

Kostendekkingsgraad

103,5 %


Excl. investeringsbijdrage

2019: 99,4%

Vertrekpunctualiteit

in %

Bus 90,0 / Metro 95,3 / Tram 91,6


2019: Bus 90,3 / Metro 92,8 / Tram 91,1

* Gelijk aan 2019. In 2020 is geen OV-klantenbarometer meting en ook geen medewerkerbetrokkenheidsonderzoek geweest.
** Voor 2019 andere cijfers omdat de berekenwijze is aangepast.

Bekijk hier onze kerncijfers >Reizigerstevredenheid

GVB doet er alles aan om te zorgen dat reizigers tevreden zijn over de dienstverlening. Dat wordt jaarlijks gemeten met de OV-Klantenbarometer, een landelijk onderzoek. Door de uitzonderlijke omstandigheden vanwege corona was het in 2020 niet mogelijk om een betrouwbare meting te doen. In 2019 kregen we van de reizigers het rapportcijfer 7,9. En 89% gaf ons een 7 of hoger. Ons streven is dat minstens 90% van de reizigers ons een 7 of hoger geeft.

Lees verder over reizigerstevredenheid >

Aantal reizigers fors gedaald

De coronacrisis had grote impact op het aantal reizigers in het OV. Voor die tijd groeide het aantal ritten nog jaarlijks zo'n 5%. In 2019 zaten we op gemiddeld 938.000 reizigers per werkdag, maar in 2020 viel dat hard terug naar 491.000. We verwachten dat het enkele jaren duurt voordat we weer op de aantallen van vóór corona zitten.

Lees verder over ons OV-netwerk en dienstregeling >

Minder subsidie, minder opbrengsten

Marktconformiteit is medebepalend voor de toekenning van de nieuwe OV-concessie door Vervoerregio Amsterdam. We letten daar dus nadrukkelijk op, onder andere via de kostendekkingsgraad. Die geeft aan in welke mate GVB het OV kan uitvoeren zonder exploitatiesubsidie. Voor 2020 is de bepaling lastig: de subsidie is weliswaar verder afgebouwd, maar de reizigersopbrengsten zijn fors terugvallen.

Lees verder over ons financieel resultaat >OV voor iedereen

Toegankelijkheid verbeteren

Iedereen moet zelfstandig met het OV kunnen reizen. Haltes en voertuigen horen ook voor mensen met beperkingen goed toegankelijk te zijn. Hoewel de nieuwe 15G-tram voldoet aan de wettelijke eisen, blijkt dat reizigers met een bepaald type rolstoel nog problemen ondervinden. Daar werken we aan. De oude trams, die minder toegankelijk zijn, halen we gefaseerd uit onze vloot. Alle bussen zijn gelijkvloers en hebben een rolstoelplank. De nieuwe GVB-app geeft inzicht in de toegankelijkheid: de app meldt bijvoorbeeld storingen aan liften of roltrappen.

Zie Toegankelijkheid >We blijven rijden en varen

Ook voor GVB veranderde de wereld in het coronajaar plotseling compleet. Het openbare leven werd grotendeels lamgelegd. Maar één ding stond vast: we bleven rijden en varen. Elke dag, met of zonder lockdown, kon Amsterdam op ons rekenen. We brachten de zorgmedewerkers naar het ziekenhuis, we waren er voor alle anderen die hun werk niet vanuit huis konden doen. GVB heeft erop ingezet om de stad leefbaar en bereikbaar te houden, ook in moeilijke tijden.

Lees verder in het voorwoord >Nieuw materieel op komst

We verwachten dat het aantal reizigers over een paar jaar weer op het niveau van 2019 zit en zal doorgroeien. Nieuw materieel blijft nodig, ook omdat we onze vloot verder willen verduurzamen. In 2021 gaan er 13 nieuwe elektrische bussen rijden en testen we de eerste nieuwe M7-metro. Ook verwachten we IJveer 66, het laatste veer uit de (serie-)hybride 60-serie, en de eerste volledig elektrische Noordzeekanaalpont. In de volgende jaren blijven we onze vloot verder uitbreiden en verduurzamen. Onze ambitie is en blijft om in 2025 volledig uitstootvrij te rijden en te varen.

Lees verder in onze vooruitblik >

Amsterdam, leefbare stad

Eerste elektrische bussen rijden

In 2020 hebben we 31 elektrische bussen in gebruik genomen: op de lijnen 15, 22, 61 en 231. Daarmee hebben we een grote stap gezet naar volledig uitstootvrij busvervoer in Amsterdam, wat we willen bereiken in 2025. In de komende jaren krijgen we er nog tientallen elektrisch aangedreven bussen bij, want de dieselbussen worden allemaal vervangen. We hebben ook twee nieuwe serie-hybride veren in de vaart genomen. Die stoten veel minder CO2 uit dan de dieselveren.

Lees meer hoe we onze CO2-uitstoot terugdringen >Amstelveenlijn

De vernieuwde Amstelveenlijn is gaan rijden op 13 december 2020, precies zoals we hadden gepland. Deze lijn 25 vervangt de vroegere sneltramlijn 51. De nieuwe tramlijn verbindt Westwijk (Amstelveen) en Amsterdam-Zuid op een veilige en betrouwbare manier. Dit is onder meer te danken aan drie ongelijkvloerse kruisingen. Op het traject rijden de nieuwe 15G-trams.

Zie voor meer informatie: Nieuw materieel >Zoek

PDF