Wat doen we voor
onze reizigers

Wat doen we voor onze reizigers

De trams, bussen, metro’s en veren van GVB maakten in 2017 bijna 845.000 ritten per gemiddelde werkdag om Amsterdammers en bezoekers naar hun bestemming te brengen. Elk jaar groeit dit aantal: de één miljoen komt in zicht. Al onze reizigers moeten erop kunnen vertrouwen dat ze veilig, prettig en op tijd kunnen reizen. Daarom maakt GVB zich sterk voor betrouwbaar en comfortabel OV. Dag in, dag uit, in Amsterdam. Ons doel is dat reizigers ons waarderen als de beste stadsvervoerder van Nederland.

Lees wat we nog meer doen om de reizigerstevredenheid te verhogen >

Voorbereid op start Noord/Zuidlijn

Op 22 juli 2018 is het zover, dan gaat de Noord/Zuidlijn rijden. Deze nieuwe metrolijn wordt de ruggengraat van het OV in de stad. Tegelijkertijd veranderen ook de tram- en buslijnen mee. Straks is ongeveer 80 procent van de reizigers korter onderweg.

Lees meer over de Noord/Zuidlijn >Actuele reisinformatie

Wie op pad gaat of al onderweg is, wil graag weten hoe laat de tram, bus, metro of pont vertrekt. GVB heeft inmiddels op zo’n 450 haltes een informatiepaneel met actuele reisinformatie geplaatst. Onze reizigers zijn daar blij mee. Uit onderzoek blijkt dat ze dit zien als de beste verbetering van 2017.

Lees wat we nog meer doen om het reizen in Amsterdam prettiger te maken >

OV voor iedereen

Instappen en dan vriendelijk begroet worden. Geholpen worden als je niet goed weet waar je naar toe moet. Weten dat iemand ervoor zorgt dat het veilig is aan boord. Dat hoort bij gastvrijheid. In onze tramlijnen 1 en 2 hebben we een proef gedaan met een open servicebalie in plaats van een gesloten cabine voor de conducteur. De reizigers voelen zich daardoor veel meer welkom en ze waarderen het persoonlijke contact. Alle trams krijgen straks zo’n open balie.

Lees wat we nog meer doen aan gastvrijheid >

Wie zijn wij

GVB is door en door Amsterdam

Met tram, metro, bus en pont ‘verbindt’ GVB de stad Amsterdam en de regio. We hebben vijf doelen waar we iedere dag aan werken:

  1. Reizigers vinden GVB de beste stadsvervoerder van Nederland.
  2. We groeien naar 1 miljoen reizigers.
  3. Voor onze bijna 4.000 medewerkers wil GVB tot de top 5 van beste werkgevers horen.
  4. We zijn een partner voor de stad met wat we doen op sociaal en duurzaam gebied.
  5. We bouwen de subsidie voor het OV af.

Lees meer over wat we in 2017 hebben gedaan om deze doelen te bereiken >

Directeur Alexandra van Huffelen over wat GVB in 2017 heeft bereikt

“We willen meer dan alleen een vervoerder zijn: we stellen ons op als partner voor Amsterdam en spannen ons in om de stad nog prettiger te maken. Dat doen we bijvoorbeeld met extra, aanvullend vervoer, zoals de Gelderlandpleinlijn. Daar is behoefte aan, het initiatief is zo succesvol dat het aantal lijnen is uitgebreid.”

Lees meer in het voorwoord >

Spiegel van Amsterdam

GVB is er vóór iedereen en ook dóór iedereen. We zijn een soort Amsterdam in het klein. Onze medewerkers komen uit alle hoeken van de stad, uit alle lagen van de bevolking, alle culturen en alle geaardheden en leeftijden. We willen een afspiegeling van de samenleving zijn – dat maakt ons sterk.

Lees meer over hoe we ons partnerschap met de stad invullen >

OV van morgen

Amsterdam groeit hard: in 2020 heeft de stad naar verwachting 900.000 inwoners. Steeds meer mensen hebben vervoer nodig. Een goed, uitgebreid en betrouwbaar OV-netwerk is dus belangrijk. GVB spant zich ervoor in dat het OV ook in de toekomst op een hoog niveau is.

Lees meer over wat we hieraan doen >

Onze cijfers

Hoe hebben we het gedaan in 2017?

Reizigerstevredenheid

7,6

7,87,47,58,1
BusMetroTramVeren

Reizigerskilometers

930.800.000

2016
895.200.000

CO2-uitstoot

29.123

in ton (footprint)

2016: 29.519

Medewerkerstevredenheid

7,6

(tweejaarlijks onderzoek, laatste

onderzoek wss in 2016)

Participatiebanen

11

(instroom)

2016: 12

Bedrijfsopbrengsten

€ 447,4 miljoen


2016: € 439,3 miljoen

Kostendekkingsgraad verbeterd

Ons doel is om minder afhankelijk te worden van subsidie voor de exploitatie van het OV. Dit jaar is de kostendekkingsgraad opnieuw verbeterd: we zitten nu op 88%. Dit hebben we vooral bereikt door de groei van het aantal reizigers en ons beleid op kostenbesparing.

Lees meer over onze financiële resultaten >Dividend

Aan de algemene vergadering zal worden voorgesteld om over 2017, conform het dividendbeleid, een dividend uit te keren van € 2,7 miljoen.

Lees meer over onze financiële resultaten >

OV voor iedereen

Onderdeel van de stad

We kijken verder dan alleen het openbaar vervoer. GVB is partner voor Amsterdam. We zijn trots op onze werkomgeving en willen bijdragen aan een zo mooi, leefbaar, sociaal en tolerant mogelijke hoofdstad. We steunen de jaarlijkse Pride Amsterdam. In 2017 deden we dat met een kleurrijke ‘regenboogtram’. We ondersteunen ook bijzondere sociale initiatieven, zoals Wereld Aids Dag. Voor deze dag werd een pont aangekleed in de stijl van de campagne 'Uit liefde voor alle liefdes'. De pont trok veel bekijks en werd al gauw liefkozend 'Love boat' of 'Strikjespont' genoemd

Lees wat we nog meer doen voor de stad >

Meer kansen op een baan

GVB wil bijdragen aan de sociaal-maatschappelijke doelstellingen van de stad. We werken onder andere al vele jaren samen met JINC en Cordaan. Ook mensen die vanuit de Participatiewet weer aan het werk gaan, zijn bij ons heel welkom. In 2017 hebben we 11 van deze medewerkers kunnen verwelkomen.

Lees meer over onze sociale initiatieven >

Korting voor Stadspashouders

GVB wil zorgen dat mensen die geen bankpas hebben, toch met het OV kunnen reizen nu ze niet meer met contact geld kunnen betalen in bus of tram. Stadspashouders kunnen met korting een OV-chipkaart kopen waarop al reissaldo staat.

Lees er meer over >

Amsterdam, leefbare stad

Amsterdam, leefbare stad

Bij een leefbare stad hoort schone lucht en dus proberen we ons vervoer emissieloos te maken. We hebben afspraken met de gemeente Amsterdam om de uitstoot van schadelijke stoffen door onze voertuigen terug te dringen. Dat betekent: groene stroom inkopen voor onze metro’s en trams. En zo snel mogelijk afstand doen van onze dieselbussen: die vervangen we door emissieloze bussen. Ook varen we inmiddels met twee serie-hybride veerponten

Lees wat we nog meer doen voor een leefbaar Amsterdam >

Minder brandstof voor de bus

Onze buschauffeurs weten hoe ze zuinig moeten rijden om brandstof te besparen. Een zuinige rijstijl bespaart 5% tot 10% brandstof. Binnenkort worden bussen uitgerust met een kastje met display waarop de impact van het rijgedrag te zien is.

Lees meer >

SDG tram

We steunen de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en lieten in 2017 een speciale SDG-tram rijden.

Lees meer >

Zoek

PDF