Wat doen we voor
onze reizigers

Punctueel vervoer, meer dan 90% vertrekt op tijd

Het is belangrijk dat onze reizigers kunnen rekenen op een betrouwbare dienstverlening, dus moeten onze trams, metro's en bussen op tijd vertrekken. In 2019 hebben we de punctualiteit verder verbeterd: die is nu zowel bij tram, als bij metro en bus boven de 90%. De nachtbus blijft een klein beetje achter. We verwachten dat in 2020 op te trekken met een nieuwe opzet van het nachtnet.

Lees hier meer over de vertrekpunctualiteit >

Reisinformatie verder verbeterd

Actuele, betrouwbare en nuttige reisinformatie is van groot belang voor onze reizigers. De manieren waarop we iedereen op de hoogte houden van vertrektijden en verstoringen hebben we in 2019 verder verbeterd. Zo zijn er nu ruim 600 haltedisplays met realtime reisinformatie. In de bussen en trams hangen schermen die ook de overstapmogelijkheden (van GVB en andere vervoerders) laten zien.

Lees meer >

Beduidend minder rituitval

Reizigers moeten erop kunnen vertrouwen dat de geplande tram, bus of metro komt. Daarom besteden we veel aandacht aan het voorkomen van rituitval. En dat werpt zijn vruchten af: in 2019 verbeterden de cijfers over de gehele linie. We verminderden het aantal storingen en aanrijdingen en we stemden onderhoud en dienstverlening nog beter op elkaar af.

Bekijk wat we doen om uitval te voorkomen >

Nieuwe trams

Tijdens testritten is hij al te zien in de stad: de 15G-tram. De planning is dat deze nieuwe tram medio 2020 'echt' gaat rijden. De 15G is niet alleen ruimer (50 zitplaatsen, 125 staanplaatsen), maar ook duurzamer: de tram is zo veel mogelijk gebouwd van duurzame materialen en is voor ruim 90% recyclebaar. Er zijn 63 trams onderweg naar GVB, die geleidelijk in een periode van pakweg anderhalf jaar de oude 11G's en 12G's vervangen. De 15G gaat vooral rijden op de nieuwe Amstelveenlijn.

Lees hier over de nieuwe voer- en vaartuigen >Wie zijn wij

Voor iedereen bereikbaar

GVB houdt Amsterdam bereikbaar voor iedereen – met tram, metro, bus en pont. We hebben hiervoor strategische doelen gesteld waarin de stad, de reizigers en de medewerkers centraal staan. We zetten elke dag in op:

  • tevreden reizigers
  • betrouwbare dienstverlening
  • marktconformiteit
  • een leefbare stad
  • uitstootvrij vervoer
  • goed werkgeverschap

Lees meer over onze strategie >

De directie over het jaar 2019

2019 was een belangrijk, druk en succesvol jaar voor GVB. Dit was het eerste hele kalenderjaar waarin het nieuwe lijnennet inclusief de Noord/Zuidlijn in gebruik was. De nieuwe metrolijn loopt operationeel goed, is zelden uitgevallen en vervoert steeds meer reizigers. Ook bij Bus en Tram konden onze reizigers weer rekenen op punctueel vervoer en er vielen beduidend minder ritten uit. Daarnaast hebben we vooruitgang geboekt in marktconformiteit, voor ons een belangrijk onderwerp. We zijn op de goede weg: het aantal reizigers is enorm gegroeid, de tevredenheid is gestegen en financieel is GVB gezond.

Lees het hele voorwoord >

Actuele gebeurtenissen

Vanwege de verspreiding van het coronavirus in Nederland, namen we op 12 maart 2020 een aantal besluiten passend bij de landelijke maatregelen. Als vitale sector hebben de doorgang van onze dienstverlening en de veiligheid van onze reizigers en medewerkers de hoogste prioriteit.

Lees meer >

Onze maatschappelijke waarde

Al onze bedrijfsactiviteiten hebben impact op de samenleving. GVB wil de positieve impact maximaliseren en de negatieve impact minimaliseren. We richten ons hierbij op de lange termijn. Zo bieden we zo veel mogelijk maatschappelijke meerwaarde. In het waardecreatiemodel staat schematisch beschreven hoe we dat doen.

Lees hier meer over onze bijdrage >Onze cijfers

Hoe hebben we het gedaan in 2019?

Reizigerstevredenheid

89%

(% van reizigers die score hoger dan 7 geven)

2018: 86,2%

Participatiewet

12

(instroom)


2018: 19

Uitval

in %

Bus 0,96 / Metro 1,22 / Tram 1,22


2018: Bus 1,18 / Metro excl. NZL 3,03 / NZL 1,00 / Tram 1,64

Energie efficiency verbetering

19,7%

t.o.v. 2013

t.o.v. 2018: 3,1%

CO2-uitstoot

29.278

in ton (footprint)

2018: 28.064

Bedrijfsresultaat

€ 2,5 miljoen


2018: € 2,5 miljoen

Kostendekkingsgraad

99,4 %


2018: 91,9%

Excl. investeringsbijdrage

Vertrekpunctualiteit

in %

Bus 90,3 / Metro 92,8 / Tram 91,1


2018: Bus 88,3 / Metro excl. NZL 92,8 / NZL 96,0 / Tram 88,1

Bekijk hier onze kerncijfers >

Reizigerstevredenheid stijgt

In de landelijke OV-Klantenbarometer wordt gemeten hoe tevreden reizigers zijn over het openbaar vervoer. We streven ernaar dat in 2022 minimaal 90% van de reizigers ons waardeert met een 7 of hoger. In 2019 kwamen we uit op 89%. Het was het eerste volledige jaar dat reizigers het nieuwe OV-netwerk inclusief de Noord/Zuidlijn beoordeelden.

Lees hier meer over de reizigerstevredenheid >

Recordaantal reizigers

GVB maakte in 2019 opnieuw een enorme groei door. Per gemiddelde werkdag vervoerden we 938.000 reizigers, een recordaantal. Een jaar eerder zaten we nog op 875.000. Het totale aantal reizigersritten steeg met 6,8% naar 295,7 miljoen. Het aantal reizigers voor de Noord/Zuidlijn steeg binnen een jaar van 80.000 naar 110.000 per gemiddelde werkdag.

Lees meer >

Kostendekkingsgraad nadert 100%

Het afgelopen jaar verhoogden we onze kostendekkingsgraad verder, van 91,9% in 2018 naar 99,4% in 2019. In 2008 zaten we nog op 51,7%. Dit betekent dat GVB binnen afzienbare tijd geen netto exploitatiesubsidie meer nodig heeft. Een marktconform kostenniveau is ook van belang voor de OV-concessie. GVB is met de Vervoerregio Amsterdam in gesprek over de mogelijkheden om de huidige concessie (tot 2024) vervroegd te beëindigen en eerder een nieuwe concessieperiode te beginnen. Zo kunnen we beter inspelen op wat de stad nu en straks nodig heeft om bereikbaar te blijven.

Lees hier over onze financiële resultaten >

Bekijk onze jaarrekening >OV voor iedereen

Aandacht voor toegankelijkheid

GVB is continu bezig om het reizen met het OV toegankelijker te maken. Zo wordt Amsterdam beter bereikbaar voor onder anderen mensen die zich verplaatsen in een rolstoel. In 2019 hebben we gesproken met belangenverenigingen om inzichtelijk te krijgen wat beter kan. Ook betrokken we hen bij nieuwe initiatieven, zoals het testen van de toegankelijkheid van de nieuwe M7-metro. Inmiddels zijn bijna alle bussen, trams en metro's gelijkvloers. Ook willen we samen met de gemeente en Vervoerregio Amsterdam zo veel mogelijk haltes toegankelijk maken.

Lees hier meer over toegankelijkheid >

Kansen voor iedereen

GVB is onlosmakelijk onderdeel van Amsterdam. We bieden werk aan mensen uit alle geledingen van de samenleving. Diversiteit, gelijke kansen en inclusiviteit staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom zetten we ons in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons aan de slag te helpen. Zo hebben we in 2019 twaalf kandidaten via de Participatiewet geplaatst. Voor het eerst hebben we ook voor statushouders (vluchtelingen in Amsterdam met een werkvergunning) zes werkervaringsplekken gecreëerd.

Lees meer over sociaal ondernemerschap >

Klaar voor een druk en spannend jaar

Ook in 2019 hebben we fikse uitdagingen het hoofd kunnen bieden: GVB hield Amsterdam bereikbaar ondanks grote verbouwings- en vernieuwingsprojecten en opbrekingen. In 2020 stropen we de mouwen opnieuw op.

Lees hier de vooruitblik >

Onze stakeholders

Wat vinden onze stakeholders belangrijk als ze aan GVB denken? En waarover willen zij lezen in ons jaarverslag? We hebben deze thema’s ook verwerkt in ons waardecreatiemodel.

Bekijk het overzicht van onze stakeholders >

Bekijk het waardecreatiemodel >Amsterdam, leefbare stad

Onderweg naar een schoon OV

Een van onze grote speerpunten is het vergroenen van de vloot: in 2025 willen we helemaal uitstootvrij rijden en varen. We hebben de laatste voorbereidingen getroffen voor de komst van de elektrische bussen: de eerste exemplaren rijden vanaf april 2020. We beginnen met 31 bussen en hebben een optie op nog eens 69 stuks. De elektrische bussen vervangen de huidige dieselbussen.

Lees hier meer over de nieuwe voer- en vaartuigen >

Bouw Amstelveenlijn

Er is in 2019 hard gewerkt aan de nieuwe, hoogwaardige Amstelveenlijn. Tijdens de werkzaamheden hebben reizigers helaas te maken met langere reistijden tussen Station Zuid en Amstelveen. We informeren hen zo goed mogelijk over de tijdelijke dienstregeling, het vervangend vervoer en de komende veranderingen. Eind 2020 nemen we de lijn (met ongelijkvloerse kruisingen) in gebruik. De nieuwe tramlijn krijgt nummer 25.

Bekijk hier de ontwikkelingen in het OV-netwerk >Duurzame energie, efficiënt verbruik

Uitstootvrij openbaar vervoer – een van onze doelen – draagt bij aan een schone stad en regio. Ook energie besparen en efficiënt gebruiken, helpen daaraan mee. We realiseerden afgelopen jaar een verbetering van 3,1% per reizigerskilometer. Het doel is 35% efficiënter te zijn in 2030 (ten opzichte van 2013). In 2019 zaten we op 19,7% in totaal. De elektriciteit die we gebruiken, is bovendien duurzaam opgewekt in Nederland. Op 1 januari 2019 sloten we hiervoor een 10-jarig contract met Vattenfall.

Lees meer over duurzame energie >

GVB eert Eberhard van der Laan

Voor het eerst heeft GVB een voer- of vaartuig vernoemd naar een persoon: IJveer 63 draagt de naam van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, die in 2017 overleed. Zijn weduwe Femke verrichtte op 28 januari 2019 de doop. De 'Burgemeester Eberhard van der Laan' is het vierde veer in een reeks nieuwe, grotere en schonere IJveren met een hybride aandrijving.

Lees hier meer >Zoek

PDF