Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2022

Tabel 70

Bedragen in duizenden euro's

2022

2021

Overige baten en lasten, na belastingen

247

7

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen, na belastingen

1.006

5.225

Netto resultaat

1.253

5.232

De toelichtingen op pagina 169 tot en met 174 maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2022/Vennootschappelijke jaarrekening/Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening