Governance

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe het bestuur en het toezicht en de interne besturing bij GVB zijn vormgegeven. Ook benoemen we met welke bestuurlijke organisaties we verweven zijn en welke taken we voor hen uitvoeren. Daarnaast leest u met welke risico's we te maken hebben en hoe we die beheersen.

Zoek

PDF

Home/Governance