Profiel

GVB verzorgt het openbaar vervoer in en rond Amsterdam met metro, tram en bus en de veerdiensten over het IJ en het Noordzeekanaal. Per gemiddelde werkdag vervoeren we 938.000 reizigers. Hierbij staan onze kernwaarden Gastvrij, Verbindend en Betrouwbaar voorop. We houden de stad bereikbaar en willen dat onze reizigers kunnen vertrouwen op een zorgeloze reis.

GVB is onlosmakelijk verbonden met de stad Amsterdam

GVB is al meer dan 119 jaar onlosmakelijk verbonden met de hoofdstad. Onze voer- en vaartuigen dragen bij aan het herkenbare beeld van de stad. Samen met verscheidene partijen werken we aan een uitnodigend, toegankelijk en duurzaam OV-netwerk, nu en in de toekomst. We beperken daarbij zo veel mogelijk de milieu-impact van onze activiteiten.

Onze opdracht

GVB is uitvoerder van de vervoerconcessie in opdracht van Vervoerregio Amsterdam (VRA). De gemeente is 100% aandeelhouder. We exploiteren het openbaar vervoer en zorgen voor handhaving van de sociale veiligheid voor reizigers en medewerkers in en rond het OV. Ook zijn we verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de voer- en vaartuigen en de railinfrastructuur voor tram en metro.

Bereikbaar Amsterdam

GVB opereert in een continu veranderende omgeving. We spelen in op trends en ontwikkelingen die het openbaar vervoer beïnvloeden en nemen het initiatief voor verbetering en modernisering. Investeringen in infrastructuur en materieel zijn nodig om ook in de toekomst de steeds grotere stroom reizigers op tijd, veilig en comfortabel te vervoeren.

Gastvrij, Verbindend en Betrouwbaar

We staan garant voor veiligheid, comfort en gastvrije service

Onze kernwaarden zijn Gastvrij, Verbindend en Betrouwbaar. Daarbij houden we er rekening mee dat een reis maken niet beperkt blijft tot in de voertuigen en de veren, maar ook eromheen, op de stations, haltes en perrons. Op al die plekken zorgen we voor veiligheid, comfort en een gastvrije service. We maken het reizigers gemakkelijk met actuele en realtime reisinformatie en waar het druk is kunnen ze een beroep doen op ons Serviceteam. Onze medewerkers van OV-zorg zien erop toe dat het openbaar vervoer sociaal veilig blijft voor alle reizigers.

Op weg naar uitstootvrij

GVB werkt aan een volledig uitstootvrije bedrijfsvoering. Waar mogelijk eisen we dit ook van onze leveranciers. We verduurzamen onze hele vloot, zodat we in 2025 volledig uitstootvrij openbaar vervoer aanbieden. Verder willen we 2% minder stroom per reizigerskilometer verbruiken; de stroom die we gebruiken is 'donkergroen1'.

Werken bij GVB

Ons personeels-bestand is een afspiegeling van de samenleving

Met in totaal ongeveer 5.000 medewerkers, uitzendkrachten en externen behoort GVB tot de grootste werkgevers in Amsterdam. Een diversiteit aan beroepsgroepen vindt bij GVB werkgelegenheid. Studenten van uiteenlopende opleidingen lopen bij ons stage en scholieren nemen deel aan leer-/werkprojecten. GVB zet zich ook actief in om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, onder andere via de Participatiewet en met werkervaringsplaatsen voor statushouders. Dit alles maakt dat het personeelsbestand van GVB een afspiegeling van de samenleving is.

Waarde creëren voor Amsterdam

GVB is inmiddels vooral mobiliteitspartner van Groot-Amsterdam geworden. We werken aan de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad en aansluitende regio, in opdracht van Vervoerregio Amsterdam en samen met de gemeente Amsterdam, omringende gemeenten en andere organisaties. Zo wordt mobiliteit toegankelijk voor iedereen en levert GVB publieke en maatschappelijke waarde voor de stad en omgeving.

Figuur 1 Maatschappelijke context in tijd

Zoek

PDF

Home/GVB in vogelvlucht /Profiel