Profiel

GVB verzorgt het openbaar vervoer in en rond Amsterdam met metro, tram en bus en de veerdiensten over het IJ en het Noordzeekanaal. Dit doen we in concessie van Vervoerregio Amsterdam en in opdracht van Gemeente Amsterdam. De gemeente is 100% aandeelhouder. GVB heeft een rijke historie en is al meer dan 117 jaar onlosmakelijk verbonden met de hoofdstad. De voer- en vaartuigen dragen bij aan het herkenbare beeld van de stad. GVB is door en door Amsterdam.

Mobiliteitspartner voor Amsterdam en regio

GVB wil reizigers veilig, gastvrij en op tijd vervoeren

Ons doel is reizigers veilig, gastvrij en volgens dienstregeling te vervoeren. We willen ervoor zorgen dat zij zich hierbij comfortabel, geïnformeerd en gewaardeerd voelen. GVB zet al haar ervaring in om een volwaardige mobiliteitspartner te zijn voor de stad en de regio. Samen met verschillende partijen werken we aan een uitnodigend, toegankelijk en duurzaam OV-netwerk.

Maatschappelijk verantwoord

we beperken zo veel mogelijk de negatieve impact van onze activiteiten

Als partner voor Amsterdam nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We willen de stad bereikbaar houden en de groei van de regio ondersteunen. Daarbij beperken we zo veel mogelijk de negatieve impact van onze activiteiten, zoals emissies van fijnstof en CO2. We benutten de kansen om bij te dragen aan een sociaal en economisch sterke stad en regio.

Steeds meer reizigers vervoeren

werkdag met één miljoen reizigersritten komt in zicht

Dagelijks maken honderdduizenden reizigers gebruik van onze voertuigen en veerverbindingen. In enkele jaren tijd is het aantal reizigersritten op een gemiddelde werkdag gestegen naar 843 duizend; op enkele dagen naderden we al de één miljoen. Dat aantal is veel sneller gegroeid dan verwacht en blijft sterk groeien. Met het oog op de uitbreiding van de stad, het toenemende aantal bewoners en bezoekers en de groeiende bedrijvigheid, verwachten we de komende jaren uit te komen op één miljoen reizigersritten per gemiddelde werkdag. Om het OV mee te laten groeien, zijn flinke investeringen nodig in infrastructuur en materieel.

Beheer en onderhoud

GVB is, in opdracht van de gemeente, afdeling Metro en Tram, verantwoordelijk voor de uitvoering van het beheer en onderhoud van de voertuigen en de railinfrastructuur voor metro en tram. GVB Activa BV is eigenaar van de strategische bedrijfsmiddelen, waaronder metro’s, trams, bussen, werkplaatsen en het OV-chipkaartsysteem.

Sociale veiligheid en extra service

we zien toe op sociale veiligheid in voertuigen, op perrons en in stations

GVB wil dat reizigers en medewerkers zich prettig voelen – in de voertuigen of op de veren, maar ook op de perrons en in de stations. Onze teams van OV-zorg handhaven de huisregels en houden toezicht op de sociale veiligheid in en rondom het openbaar vervoer. Daarnaast verzorgen we extra inzet bij evenementen waarbij veel publiek wordt verwacht of waar een bijzonder veiligheidsaspect een rol speelt. OV-zorg werkt bij de handhaving samen met het team VOV (Veilig Openbaar Vervoer) van de politie. Op extra drukke momenten en op drukke locaties in de stad kunnen reizigers ook terecht bij onze medewerkers van het Serviceteam Vervoer.

Vanuit onze centrale verkeersleiding voeren we de regie op het afhandelen van incidenten, storingen, calamiteiten en evenementen met impact op het OV. We doen dat voor het concessiegebied Amsterdam en voor het streekvervoer in Waterland.

Medewerkers

GVB is een van de grootste werkgevers van Amsterdam

De medewerkers van GVB zijn gastvrouwen en gastheren van Amsterdam die reizigers op weg helpen. Bij GVB werken 3.679 fte; hiermee zijn we een van de grootste werkgevers in Amsterdam. Een diversiteit aan beroepsgroepen vindt bij GVB werkgelegenheid. Studenten van diverse studies bieden we stageplekken, scholieren nemen deel aan projecten waarin ze ‘lerend werken’. GVB zet zich actief en met succes in om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan werk, onder andere via de Participatiewet.

Commerciële ontwikkelingen

We bieden reizigers zo veel mogelijk comfort, met een goede verblijfskwaliteit op de metrostations. Dit doen we onder andere door de ontwikkeling en exploitatie van commerciële activiteiten. GVB Stations Retail & Ontwikkeling BV is hiervoor verantwoordelijk. GVB Commercieel Vervoer BV maakt het mogelijk om bijzonder personenvervoer te organiseren in aanvulling op het openbaar vervoer. Een voorbeeld is de Gelderlandpleinlijn, die in publiek-private samenwerking tot stand is gekomen.

Waarde creëren voor Amsterdam

GVB ontwikkelt zich van gemeentelijke dienst tot mobiliteitspartner van de stad Amsterdam en omstreken. GVB kan de meeste toegevoegde waarde leveren door samen met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam te werken aan optimale bereikbaarheid en leefbaarheid.

Zoek

PDF

Home/GVB in vogelvlucht /Profiel