Profiel

GVB verzorgt het openbaar vervoer in en rond Amsterdam met metro, tram en bus en de veerdiensten over het IJ en het Noordzeekanaal. Onder normale omstandigheden vervoeren we per werkdag gemiddeld een klein miljoen reizigers. In 2020, het jaar van corona, is het aantal drastisch gedaald. Ondanks alles houden we de stad bereikbaar: reizigers kunnen blijven vertrouwen op een zorgeloze reis. Onze kernwaarden gastvrij, verbindend en betrouwbaar staan voorop.

GVB is al meer dan 120 jaar verbonden met de hoofdstad

GVB heeft een rijke historie en is al meer dan 120 jaar onlosmakelijk verbonden met de hoofdstad. Onze voer- en vaartuigen dragen bij aan het herkenbare beeld van Amsterdam. Samen met verscheidene partijen werken we aan een uitnodigend, toegankelijk en duurzaam OV-netwerk, nu en in de toekomst. Zoveel mogelijk beperken we de milieu-impact van onze activiteiten.

Onze opdracht

GVB is uitvoerder van de vervoerconcessie in opdracht van Vervoerregio Amsterdam. De gemeente is 100% aandeelhouder. We exploiteren het openbaar vervoer en daarnaast zorgen we voor handhaving van de sociale veiligheid voor reizigers en medewerkers. Ook zijn we verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de voer- en vaartuigen en de railinfrastructuur voor tram en metro.

Bereikbaar Amsterdam

GVB opereert in een omgeving die continu verandert. We spelen in op trends en ontwikkelingen die het openbaar vervoer beïnvloeden en nemen het initiatief voor verbetering en modernisering. Investeringen in infrastructuur, materieel en ICT zijn nodig om ook in de toekomst onze reizigers op tijd, veilig en comfortabel te vervoeren.

Gastvrij, verbindend en betrouwbaar

We zorgen voor veiligheid, comfort en gastvrije service

Onze kernwaarden zijn gastvrij, verbindend en betrouwbaar. Daarbij houden we er rekening mee dat een reis maken niet beperkt blijft tot in de voertuigen en de veren, maar ook eromheen, op de stations, haltes en perrons. Op al die plekken zorgen we voor veiligheid, comfort en een gastvrije service. We maken het reizigers gemakkelijk met actuele en realtime reisinformatie en waar het druk is kunnen ze een beroep doen op ons Serviceteam. Onze medewerkers van OV-zorg zien erop toe dat het openbaar vervoer sociaal veilig blijft voor alle reizigers.

Op weg naar uitstootvrij

GVB rijdt en vaart vanaf 2025 volledig uitstootvrij

GVB werkt aan een volledig uitstootvrije bedrijfsvoering. Waar mogelijk eisen we dit ook van onze leveranciers. We verduurzamen onze hele vloot: in 2025 bieden we volledig uitstootvrij openbaar vervoer aan. Verder willen we 2% minder stroom per reizigerskilometer verbruiken; de stroom die we gebruiken is 'donkergroen'1.

Werken bij GVB

Met in totaal ongeveer 5.000 medewerkers, uitzendkrachten en externen behoort GVB tot de grootste werkgevers in Amsterdam. Een diversiteit in beroepsgroepen vindt bij GVB werkgelegenheid. Aan studenten van uiteenlopende opleidingen bieden we stageplekken; scholieren nemen deel aan leer-werkprojecten. GVB zet zich ook actief in om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, onder andere via de Participatiewet en met werkervaringsplaatsen voor statushouders. Dit alles maakt het personeelsbestand van GVB steeds meer een afspiegeling van de samenleving.

Waarde creëren voor Amsterdam

We leveren publieke waarde voor stad en omgeving

GVB, ooit begonnen als gemeentelijke dienst, is inmiddels vooral mobiliteitspartner van Amsterdam geworden. We werken aan de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad, in opdracht van Vervoerregio Amsterdam en samen met de gemeente Amsterdam en andere organisaties. Zo wordt mobiliteit toegankelijk voor iedereen en levert GVB publieke en maatschappelijke waarde voor de stad en omgeving.

Zoek

PDF

Home/GVB in vogelvlucht /Profiel