Profiel

GVB verzorgt het openbaar vervoer met metro, tram en bus in en rond Amsterdam en met veerdiensten over het IJ en het Noordzeekanaal. We houden de stad bereikbaar: reizigers kunnen vertrouwen op een zorgeloze reis. Onze kernwaarden zijn gastvrij, verbindend en betrouwbaar.

GVB is onlosmakelijk verbonden met Amsterdam

Met een rijke historie als vervoerder is GVB al meer dan 120 jaar onlosmakelijk verbonden met Amsterdam. Onze voer- en vaartuigen dragen bij aan het herkenbare beeld van de stad. Samen met uiteenlopende partijen werken we aan een uitgebreid, toegankelijk en duurzaam OV-netwerk, nu en in de toekomst. We beperken de milieu-impact van onze activiteiten zo veel mogelijk.

Onze opdracht

GVB is uitvoerder van de vervoerconcessie in opdracht van Vervoerregio Amsterdam. Tot en met 22 december 2021 is gemeente Amsterdam 100% aandeelhouder; vanaf 23 december 2021 is Vervoerregio Amsterdam mede-aandeelhouder. We exploiteren het openbaar vervoer en zorgen voor handhaving van de veiligheid voor reizigers en medewerkers. Ook zijn we verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de voer- en vaartuigen en de railinfrastructuur voor de trams en de metro’s.

Amsterdam bereikbaar

We opereren in een omgeving die continu verandert. We spelen in op trends en ontwikkelingen die het openbaar vervoer beïnvloeden en nemen het initiatief voor verbetering en modernisering. Investeringen in infrastructuur, materieel en digitalisering zijn nodig om ook in de toekomst onze reizigers op tijd, veilig en comfortabel te vervoeren.

Gastvrij, verbindend en betrouwbaar

OV-zorg ziet erop toe dat het OV veilig blijft voor alle reizigers

Onze kernwaarden zijn gastvrij, verbindend en betrouwbaar. Daarbij houden we er rekening mee dat een reis met het OV niet alleen plaatsvindt in de voertuigen en de veren, maar net zo goed op de stations, haltes en perrons. Op al die plekken zorgen we voor veiligheid, comfort en een gastvrije service. We maken het reizigers gemakkelijk met actuele en realtime reisinformatie, en waar het druk is kunnen ze een beroep doen op ons Serviceteam. Onze medewerkers van OV-zorg zien erop toe dat het openbaar vervoer veilig blijft voor alle reizigers.

Op weg naar uitstootvrij

GVB werkt aan een volledig uitstootvrije bedrijfsvoering. Waar mogelijk vragen we dit ook van onze leveranciers. We verduurzamen onze hele vloot: in 2025 bieden we volledig uitstootvrij openbaar vervoer aan. Verder willen we minder stroom verbruiken en wordt de elektriciteit die we gebruiken volledig opgewekt door windmolens in Nederland.

Werken bij GVB

Met ruim 3200 medewerkers is GVB een van de grootste werkgevers in Amsterdam. Vele diverse beroepsgroepen vinden werk bij ons. Aan studenten van uiteenlopende opleidingen bieden we stageplekken; scholieren nemen deel aan leer-werkprojecten. GVB zet zich ook actief in om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen via de Participatiewet. Het personeelsbestand van GVB is een afspiegeling van de bevolking van Amsterdam.

Waarde creëren voor Amsterdam

We dragen bij aan de leefbaarheid van de stad.

GVB is vooral een mobiliteitspartner van Amsterdam. We werken aan de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad, in opdracht van Vervoerregio Amsterdam en samen met gemeente Amsterdam en andere organisaties. Zo wordt mobiliteit toegankelijk voor iedereen. Dit doen we op een duurzame wijze, met zo min mogelijk CO2-uitstoot. Zo dragen we bij aan de leefbaarheid van de stad. Daarnaast is GVB een grote werkgever die werkgelegenheid biedt aan een zeer diverse groep mensen die zich kenmerkt door de uiteenlopende achtergronden en opleidingen. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bieden we kansen. Met al deze aspecten creëert GVB publieke en maatschappelijke waarde voor de stad en omgeving.

Zoek

PDF

Home/GVB in vogelvlucht /Profiel