Profiel

GVB verzorgt het openbaar vervoer in en rond Amsterdam met metro, tram en bus en de veerdiensten over het IJ en het Noordzeekanaal. We vervoeren per gemiddelde werkdag ruim 875.000 reizigers. Gastvrijheid staat voorop. We houden de stad bereikbaar en maken het mogelijk dat reizigers kunnen vertrouwen op een zorgeloze reis.

GVB is door en door Amsterdam

GVB heeft een rijke historie en is al meer dan 118 jaar onlosmakelijk verbonden met de hoofdstad. Onze voer- en vaartuigen dragen bij aan het herkenbare beeld van de stad: GVB is door en door Amsterdam. Samen met verschillende partijen werken we aan een uitnodigend, toegankelijk en duurzaam OV-netwerk, nu en in de toekomst. Tegelijk beperken we zo veel mogelijk de milieu-impact van onze activiteiten.

Onze opdracht

GVB is uitvoerder van de vervoerconcessie in opdracht van Vervoerregio Amsterdam. De gemeente is 100% aandeelhouder. Naast de exploitatie van het openbaar vervoer, zorgen we ook voor handhaving van de sociale veiligheid voor reizigers en medewerkers. Ook zijn we verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de voer- en vaartuigen en de railinfrastructuur voor tram en metro.

Bereikbaar Amsterdam

GVB opereert in een omgeving die continu verandert. We spelen in op trends en ontwikkelingen die het openbaar vervoer beïnvloeden en nemen het initiatief voor verbetering en modernisering. Investeringen in infrastructuur en materieel zijn nodig om ook in de toekomst de steeds grotere stroom reizigers op tijd, veilig en comfortabel te vervoeren.

Gastvrij, verbindend en betrouwbaar

we zien erop toe dat het openbaar vervoer sociaal veilig blijft

Onze kernwaarden zijn gastvrij, verbindend en betrouwbaar. Daarbij houden we er rekening mee dat een reis niet alleen plaatsvindt in de voertuigen en de veren, maar ook eromheen, op de stations, haltes en perrons. Op al die plekken zorgen we voor veiligheid, comfort en een gastvrije service. We maken het reizigers gemakkelijk met actuele en realtime reisinformatie, en waar het druk is kunnen ze een beroep doen op ons Serviceteam. Onze medewerkers van OV-zorg zien erop toe dat het openbaar vervoer sociaal veilig blijft voor alle reizigers.

Werken bij GVB

GVB is steeds meer een afspiegeling van de samenleving

Met in totaal ongeveer 5.000 medewerkers, uitzendkrachten en externen behoort GVB tot de grootste werkgevers in Amsterdam. Een diversiteit aan beroepsgroepen vindt bij GVB werkgelegenheid. Aan studenten van uiteenlopende opleidingen bieden we stageplekken; scholieren nemen deel aan projecten waarin ze ‘lerend werken’. GVB zet zich ook actief en met succes in om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, onder andere via de Participatiewet. Dit alles maakt het personeelsbestand van GVB steeds meer een afspiegeling van de samenleving.

Figuur 1 Maatschappelijke context in tijd

Waarde creëren voor Amsterdam

we werken aan bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad

Ooit begonnen als gemeentelijke dienst is GVB inmiddels vooral mobiliteitspartner van Amsterdam geworden. We werken aan de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad, in opdracht van Vervoerregio Amsterdam en samen met gemeente Amsterdam, en met andere organisaties. Zo wordt mobiliteit toegankelijk voor iedereen en levert GVB publieke en maatschappelijke waarde voor de stad en omgeving.

Zoek

PDF

Home/GVB in vogelvlucht /Profiel