Profiel

GVB biedt een integrale OV-mobiliteitsoplossing voor de stad Amsterdam. Ons vervoersnetwerk bestaat uit metro-, tram- en busverbindingen en veerdiensten in en rond Amsterdam. Ook is GVB verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van de infrastructuur voor tram en metro. We houden de stad bereikbaar: reizigers kunnen vertrouwen op een goede reis. En we dragen bij aan de leefbaarheid: onze vloot is steeds meer CO2-neutraal.

GVB is onlosmakelijk verbonden met de stad Amsterdam

Met een rijke historie als vervoerder is GVB al meer dan 120 jaar onlosmakelijk verbonden met Amsterdam. Onze voer- en vaartuigen dragen bij aan het herkenbare beeld van de stad. Samen met uiteenlopende partijen werken we aan een uitgebreid, toegankelijk en duurzaam OV-netwerk, nu en in de toekomst. We zijn gedreven om zo duurzaam mogelijk te opereren. In eerste instantie door onze vloot in volle vaart CO2-neutraal te maken.

GVB in Vogelvlucht

Onze opdracht

GVB is uitvoerder van de vervoerconcessie voor Bus, Tram, Metro en Sociale Veiligheid in opdracht van Vervoerregio Amsterdam en van het verencontract in opdracht van Verkeer & Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam. Aandeelhouders zijn de gemeente Amsterdam en sinds 2021 ook Vervoerregio Amsterdam. We exploiteren het openbaar vervoer en zorgen voor handhaving van de veiligheid voor reizigers en medewerkers. Ook zijn we verantwoordelijk voor aanleg, beheer en onderhoud van de railinfrastructuur en het beheer en onderhoud van de voer- en vaartuigen.

Leefbare stad 

We opereren in een omgeving die continu verandert. We spelen in op trends en ontwikkelingen die het openbaar vervoer beïnvloeden en nemen het initiatief voor verbetering, modernisering en verduurzaming. Investeringen in infrastructuur, materieel en digitalisering zijn nodig om ook in de toekomst onze reizigers op tijd, veilig en comfortabel te vervoeren.

We werken aan een volledig uitstootvrije bedrijfsvoering

GVB werkt aan een volledig uitstootvrije bedrijfsvoering. We vragen dit ook aan onze leveranciers. We verduurzamen onze hele vloot: in 2025 wil GVB volledig uitstootvrij openbaar vervoer aanbieden per bus, tram en metro. Verder dringen we ons stroomverbruik terug en is de elektriciteit die we gebruiken volledig opgewekt door windmolens in Nederland. Met schoon openbaar vervoer dragen we bij aan het leefbaar, rustig en veilig houden van de groeiende stad, waarin de auto steeds minder de boventoon gaat voeren.

Gastvrij, verbindend en betrouwbaar

Onze kernwaarden zijn Gastvrij, Verbindend en Betrouwbaar. We houden er rekening mee dat een reis met het OV niet alleen plaatsvindt in de voertuigen en de veren, maar begint met juiste informatie om de reis te plannen in de app, betaalgemak, en de beleving, de service en de ontmoeting die reizigers hebben op de stations, haltes en perrons. Op al die plekken zorgen we voor veiligheid, comfort en een gastvrije service. Betrouwbaarheid is voor onze reizigers heel belangrijk, dus zetten we ons daarvoor in. We maken het reizigers gemakkelijk met actuele en realtime reisinformatie, en waar het druk is, is ons Serviceteam ter plaatse om reizigers die vragen hebben te helpen. Onze medewerkers van OV-Zorg zorgen ervoor dat het in onze voertuigen en op de haltes en station veilig is en voelt voor alle reizigers.

Werken bij GVB

Met ruim 3.100 fte is GVB een van de grootste werkgevers in Amsterdam. Vele beroepsgroepen vinden werk bij ons. Aan studenten van uiteenlopende opleidingen bieden we stageplekken; scholieren nemen deel aan leer-werkprojecten. GVB zet zich actief in om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen via de Participatiewet. Het diverse personeelsbestand van GVB vormt een afspiegeling van de bevolking van Amsterdam.

Waarde creëren voor Amsterdam

GVB is een partner en expert in mobiliteit. We creëren publieke en maatschappelijke waarde voor de stad en omgeving. Met onze kennis en jarenlange ervaring als vervoerder in en om Amsterdam zijn we een gesprekspartner voor verschillende partijen en organisaties voor de vormgeving van de huidige en de toekomstige mobiliteit.

Zoek

PDF

Home/GVB in vogelvlucht /Profiel