Onze focus in 2022

Sturen op KPI's

Om onze doelen te bereiken, hebben we 16 KPI's vastgesteld waar we op sturen. Per jaar stellen we vast op welke KPI’s we extra willen focussen (de zogenoemde focus-KPI’s) om een extra versnelling geven aan het nastreven van deze doelen.

In 2022 waren onze focus-KPI's de reizigersaantallen, de medewerkertevredenheid (eNPS), het ziekteverzuim en de kostenbesparing van € 42 miljoen per jaar. Dat deze KPI’s de meeste aandacht kregen, heeft verschillende redenen. In de coronapandemie zagen we de aantallen reizigers schrikbarend teruglopen, terwijl onze operatie doorging. Dit had en heeft grote financiële impact op GVB. Ook het hoge verzuim is een uitloper van de coronacrisis en dit brengt hoge kosten met zich mee. De tevredenheid van onze medewerkers is een graadmeter voor hoe we als werkgever presteren, en dit is ook belangrijk voor het aantrekken van nieuwe medewerkers in een krappe arbeidsmarkt.

Onze 4 belangrijkste kpi's

Zoek

PDF

Home/GVB in 2022/Onze focus in 2022