Kerncijfers

Belangrijkste kerncijfers

Reizigerstevredenheid

89%* (% van reizigers die score hoger dan 7 geven)

2019: 89%

Sociale veiligheid

7,9*

2019: 7,9

Reisinformatie bij verstoringen

5,8*

2019: 5,8

Reizigersritten

491.000 per gemiddelde werkdag

2019: 938.000

Personeel

3.463 fte, ultimo jaar

2019: 3.557

Medewerkerbetrokkenheid

7,7*

2019: 7,7

Participatiewet

12 (instroom)

2019: 12

Energie efficiency verbetering

-50,2% t.o.v. 2013

t.o.v. 2019: 87,4%

CO2-uitstoot

33.526 in ton (footprint)

2019: 37.802**

Bedrijfsresultaat

€ -1,4 miljoen

2019: € 2,5 miljoen

Kostendekkingsgraad

103,5% exclusief investeringsbijdrage

2019: 99,4%

Uitval

Bus 0,97 Metro 0,84 Tram 1,05 in %

2019: Bus 0,96 / Metro 1,22 / Tram 1,22

Vertrekpunctualiteit

Bus 90,0 Metro95,3 Tram 91,6in %

2019: Bus 90,3 / Metro 92,8 / Tram 91,1

* Gelijk aan 2019. In 2020 is geen OV-klantenbarometer meting en ook geen medewerkerbetrokkenheidsonderzoek geweest.

** Voor 2019 andere cijfers omdat de berekenwijze is aangepast.

Financieel overzicht

Tabel 1

Vermogen

2020

2019

2018

2017

2016

Ultimo, bedragen x € 1 miljoen

Groepsvermogen

94,1

96,5

95,6

96,4

96,0

Vreemd vermogen

413,2

317,1

204,8

160,2

180,2

waarvan lening BNG

184,5

74,6

0,0

0,0

0,0

Balanstotaal

507,3

413,6

300,4

256,6

276,2

Winst-en-verliesrekening

Bedragen x € 1 miljoen

Bedrijfsopbrengsten

462,2

481,9

482,4

447,4

439,3

waarvan reizigersopbrengsten

180,4

331,8

300,7

286,0

275,2

waarvan vervoersconcessie Amsterdam

14,8

21,3

42,6

49,1

59,1

waarvan beschikbaarheidsvergoeding OV

127,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bedrijfslasten

463,6

479,4

479,9

440,7

450,8

waarvan personeelskosten

305,7

313,1

312,7

302,7

293,1

Bedrijfsresultaat

-1,4

2,5

2,5

6,7

-11,5

Financiële baten en lasten

-2,1

0,0

-0,2

0,0

0,0

Vennootschapsbelasting

1,1

-0,5

-0,4

-3,0

4,3

Resultaat uit deelnemingen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultaat na belastingen

-2,4

2,0

1,9

3,7

-7,2

Financiële positie

Bedragen x € 1 miljoen

EBITDA*

18,8

20,6

17,1

19,6

1,4

Netto kasstroom

3,9

15,6

-25,1

-15,3

37,1

Ratio’s

Kostendekkingsgraad*

103,5

99,4

91,9

88,0%

86,5%

RONA (Return On Net Assets)*

-0,4%

1,2%

1,8%

4,8%

-8,3%

Solvabiliteit*

18,6%

23,3%

31,9%

37,5%

34,8%

Liquiditeit (current ratio)*

0,8

0,7

0,7

1,2

1,2

Rendement op gemiddeld kapitaal*

-0,3%

0,7%

0,9%

2,5%

-4,2%

* Definities zijn opgenomen in de Begrippenlijst, in de bijlagen.

Zoek

PDF

Home/GVB in vogelvlucht /Kerncijfers