Kerncijfers

Belangrijkste kerncijfers

Reizigerstevredenheid

89% (% van reizigers die score hoger dan 7 geven)

2018: 86,2%

Sociale veiligheid

7,9

2018: 7,8

Reisinformatie bij verstoringen

5,8

2018: 5,5

Reizigersritten

938.000 per gemiddelde werkdag

2018: 875.000

Personeel

3.557 fte, ultimo jaar

2018: 3.637

Medewerkerbetrokkenheid

7,7

2018: 8,2

Participatiewet

12 (instroom)

2018: 19

Energie efficiency verbetering

19,7% t.o.v. 2013

t.o.v. 2018: 3,1%

CO2-uitstoot

29.278 in ton (footprint)

2018: 28.064

Bedrijfsresultaat

€ 2,5 miljoen

2018: € 2,5 miljoen

Kostendekkingsgraad

99,4% exclusief investeringsbijdrage

2018: 91,9%

Uitval

Bus 0,96 Metro 1,2 Tram 1,22 in %

2018: Bus 1,18 / Metro excl. NZL 3,03 / NZL 1,00 / Tram 1,64

Vertrekpunctualiteit

Bus 90,3 Metro92,8 Tram 91,1in %

2018: Bus 88,3 / Metro excl. NZL 92,8 / NZL 96,0 / Tram 88,1

Financieel overzicht

Tabel 1 Financiële kerncijfers

Vermogen

2019

2018

2017

2016

2015

Ultimo, bedragen x € 1 miljoen

Eigen vermogen

96,5

95,6

96,4

96,0

108,7

Vreemd vermogen

317,1

204,8

160,2

180,2

161,5

waarvan lening Gemeente Amsterdam

0,0

0,0

0,0

0,0

21,8

waarvan lening BNG

74,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Balanstotaal

413,6

300,4

256,6

276,2

270,2

Winst-en-verliesrekening

Bedragen x € 1 miljoen

Bedrijfsopbrengsten

481,9

482,4

447,4

439,3

461,4

waarvan reizigersopbrengsten

331,8

300,7

286,0

275,2

263,7

waarvan exploitatiesubsidie OV

1,8

23,5

30,5

40,9

73,6

Bedrijfslasten

479,4

479,9

440,7

450,8

451,9

waarvan personeelskosten

313,1

312,7

302,7

293,1

270,5

Bedrijfsresultaat

2,5

2,5

6,7

-11,5

9,5

Financiële baten en lasten

0,0

-0,2

0,0

0,0

-7,3

Vennootschapsbelasting

-0,5

-0,4

-3,0

4,3

0,0

Resultaat uit deelnemingen

0,0

0,0

0,0

0,0

6,6

Resultaat na belastingen

2,0

1,9

3,7

-7,2

8,8

Financiële positie

Bedragen x € 1 miljoen

EBITDA*

20,6

17,1

19,6

1,4

46,7

Netto kasstroom

15,6

-25,1

-15,3

37,1

-48,0

Ratio’s

Kostendekkingsgraad*

99,4

91,9

88,0%

86,5%

77,1%

RONA (Return On Net Assets)*

1,2

1,8

4,8%

-8,3%

6,8%

Solvabiliteit*

23,3%

32,0%

37,5%

34,8%

40,2%

Liquiditeit (current ratio)*

0,7

0,7

1,2

1,2

0,8

Rendement op gemiddeld kapitaal*

0,7%

0,9%

2,5%

-4,2%

2,4%

* Definities zijn opgenomen in de Begrippenlijst, in de bijlagen.

Zoek

PDF

Home/GVB in vogelvlucht /Kerncijfers