Kerncijfers

Belangrijkste kerncijfers

Reizigerstevredenheid

90% (% van reizigers die score hoger dan 7 geven)

2021*: 90%

Sociale veiligheid

8,2

2021*: 8,3

Reisinformatie bij verstoringen

5,7

2021*: 5,7

Reizigersritten

707.000 per gemiddelde werkdag incl. Veren

2021: 466.000

Personeel

3.127 fte, ultimo jaar

2021: 3.239

Medewerkerbetrokkenheid

7,0*

2021: 7,0

Participatiewet

12 (instroom)

2021: 7

Transportveiligheid

790 aanrijdingen, aanvaringen

2021: 699

Veiligheid op het werk

6,7 IF-rate (ongevallenfrequentie-index)

2021: 7,5

Energie efficiency verbetering

10,6% t.o.v. 2013

2020: -45,1%

CO2-uitstoot

25.031 in ton (footprint)

2021: 29.536

Bedrijfsresultaat

€ 3,8 miljoen

2021: € 9,4 miljoen

Kostendekkingsgraad

105,0% exclusief investeringsbijdrage

2021: 106,7%

Uitval

Bus 1,44 Metro 0,22 Tram 1,94 in %

2021: Bus 0,91 / Metro 0,48 / Tram 1,11

Vertrekpunctualiteit

Bus 91,0 Metro98,0 Tram 91,9in %

2021: Bus 93,6 / Metro 96,2 / Tram 93,7

Financieel overzicht

Tabel 1

Vermogen

2022

2021

2020

2019

2018

Ultimo, bedragen x € 1 miljoen

Groepsvermogen

100,4

99,3

94,1

96,5

95,6

Vreemd vermogen

448,7

427,7

413,2

317,1

204,8

waarvan lening BNG NWB

159,8

217,7

184,5

74,6

0,0

Balanstotaal

549,1

527,0

507,3

413,6

300,4

Winst-en-verliesrekening

Bedragen x € 1 miljoen

Bedrijfsopbrengsten

532,9

478,4

462,2

481,9

482,4

waarvan reizigersopbrengsten

278,6

174,0

180,4

331,8

300,7

waarvan vervoersconcessie Amsterdam

4,6

10,0

14,8

21,3

42,6

waarvan beschikbaarheidsvergoeding OV

77,8

156,9

127,0

0,0

0,0

Bedrijfslasten

529,1

469,0

463,6

479,4

479,9

waarvan personeelskosten

326,7

299,9

305,7

313,1

312,7

Bedrijfsresultaat

3,8

9,4

-1,4

2,5

2,5

Financiële baten en lasten

-2,0

-2,9

-2,1

0,0

-0,2

Vennootschapsbelasting

-0,8

-1,3

1,1

-0,5

-0,4

Resultaat uit deelnemingen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultaat na belastingen

1,0

5,2

-2,4

2,0

1,9

Financiële positie

Bedragen x € 1 miljoen

EBITDA*

34,2

35,2

18,8

20,6

17,1

Netto kasstroom

5,9

-5,1

3,9

15,6

-25,1

Ratio’s

Kostendekkingsgraad*

105,0%

106,7%

103,5%

99,4%

91,9%

RONA (Return On Net Assets)*

1,4%

2,8%

-0,4%

1,2%

1,8%

Solvabiliteit*

18,3%

18,9%

18,6%

23,3%

31,9%

Liquiditeit (current ratio)*

0,5

0,8

0,8

0,7

0,7

Rendement op gemiddeld kapitaal*

0,7%

1,8%

-0,3%

0,7%

0,9%

* Definities zijn opgenomen in de Begrippenlijst in de bijlagen.

Lijnennetkaart: Overzicht van alle tram, bus, metro en veerverbindingen in Amsterdam.

Zoek

PDF

Home/GVB in vogelvlucht /Kerncijfers