Kerncijfers

Belangrijkste kerncijfers

Reizigerstevredenheid

90% (% van reizigers die score hoger dan 7 geven)

2020*: 89%

Sociale veiligheid

8,3

2020*: 7,9

Reisinformatie bij verstoringen

5,7

2020*: 5,8

Reizigersritten

466.000 per gemiddelde werkdag incl. Veren

2020: 491.000

Personeel

3.239 fte, ultimo jaar

2020: 3.463

Medewerkerbetrokkenheid

7,0*

2020: 7,7

Participatiewet

7 (instroom)

2020: 12

Energie efficiency verbetering

-45,1%** t.o.v. 2013

t.o.v. 2020: -50,3%

CO2-uitstoot

29.536 in ton (footprint)

2020: 33.526

Bedrijfsresultaat

€ 9,4 miljoen

2020: € -1,4 miljoen

Kostendekkingsgraad

106,7% exclusief investeringsbijdrage

2020: 103,5%

Uitval

Bus 0,91 Metro 0,48 Tram 1,11 in %

2020: Bus 0,97 / Metro 0,84 / Tram 1,05

Vertrekpunctualiteit

Bus 93,6 Metro96,2 Tram 93,7in %

2020: Bus 90,0 / Metro 95,3 / Tram 91,6

* Gelijk aan 2019. In 2020 is geen OV-klantenbarometer meting en ook geen medewerkerbetrokkenheidsonderzoek geweest.

** Een bedrijf kan voor de berekening van de emissiefactor kiezen tussen Tank-to-Wheel emissiefactoren (emissies bij alleen het verbruik van de brandstof) en Well-To-Wheel emissiefactoren (emissies bij productie én verbruik van de brandstof). In eerdere jaarverslagen noemde GVB altijd Tank-To- Wheel emissiefactoren. Met ingang van 2020 zijn we Well-To-Wheel emissiefactoren gaan toepassen, in lijn met de richtlijnen voor de CO2-Prestatieladder.

Financieel overzicht

Tabel 1

Vermogen

2021

2020

2019

2018

2017

Ultimo, bedragen x € 1 miljoen

Groepsvermogen

99,3

94,1

96,5

95,6

96,4

Vreemd vermogen

417,6

413,2

317,1

204,8

160,2

waarvan lening BNG NWB

217,7

184,5

74,6

0,0

0,0

Balanstotaal

516,9

507,3

413,6

300,4

256,6

Winst-en-verliesrekening

Bedragen x € 1 miljoen

Bedrijfsopbrengsten

478,4

462,2

481,9

482,4

447,4

waarvan reizigersopbrengsten

174,0

180,4

331,8

300,7

286,0

waarvan vervoersconcessie Amsterdam

10,0

14,8

21,3

42,6

49,1

waarvan beschikbaarheidsvergoeding OV

156,9

127,0

0,0

0,0

0,0

Bedrijfslasten

469,0

463,6

479,4

479,9

440,7

waarvan personeelskosten

299,9

305,7

313,1

312,7

302,7

Bedrijfsresultaat

9,4

-1,4

2,5

2,5

6,7

Financiële baten en lasten

-2,9

-2,1

0,0

-0,2

0,0

Vennootschapsbelasting

-1,3

1,1

-0,5

-0,4

-3,0

Resultaat uit deelnemingen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultaat na belastingen

5,2

-2,4

2,0

1,9

3,7

Financiële positie

Bedragen x € 1 miljoen

EBITDA*

35,2

18,8

20,6

17,1

19,6

Netto kasstroom

-5,1

3,9

15,6

-25,1

-15,3

Ratio’s

Kostendekkingsgraad*

106,7%

103,5%

99,4%

0,9%

88,0%

RONA (Return On Net Assets)*

2,7%

-0,4%

1,2%

1,8%

4,8%

Solvabiliteit*

19,2%

18,6%

23,3%

31,9%

37,5%

Liquiditeit (current ratio)*

0,8

0,8

0,7

0,7

1,2

Rendement op gemiddeld kapitaal*

1,8%

-0,3%

0,7%

0,9%

2,5%

* Definities zijn opgenomen in de Begrippenlijst in de bijlagen.

Lijnennetkaart: Overzicht van alle tram, bus, metro en veerverbindingen in Amsterdam.

Zoek

PDF

Home/GVB in vogelvlucht /Kerncijfers