OV-domein en taken GVB

GVB is verweven met verschillende bestuurlijke organisaties die taken aan GVB hebben uitbesteed.

Aandeelhouder: Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam is 100% aandeelhouder van GVB Holding NV. Vanuit deze rol is de gemeente verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de raad van commissarissen en de goedkeuring van voordrachten voor benoeming van de statutaire directie. Deze bevoegdheden liggen vast in de statuten van GVB.

Concessieverlener: Vervoerregio Amsterdam

Vervoerregio Amsterdam is concessieverlener voor het openbaar vervoer in Groot-Amsterdam. GVB Exploitatie BV is als concessiehouder van de vervoerconcessie Amsterdam verantwoordelijk voor de uitvoering. In verband met de onderhandse gunning van de concessie heeft Vervoerregio Amsterdam een bepaalde zeggenschap over GVB Exploitatie BV. Voor de benoeming en het ontslag van commissarissen en de statutaire directie wordt Vervoerregio Amsterdam voorafgaande goedkeuring gevraagd.

Vervoerregio Amsterdam: ook andere rollen

Vervoerregio Amsterdam heeft ook andere rollen. Zo keurt Vervoerregio Amsterdam investeringen in strategische activa (GVB Activa BV) goed en verstrekt ze hiervoor investeringssubsidies. Vervoerregio Amsterdam verstrekt daarnaast subsidie aan de gemeente voor de toegankelijkheid van haltes en voor de aanleg, de renovatie en het beheer van infrastructuur. Ook verstrekt Vervoerregio Amsterdam subsidie voor sociale veiligheid.

Veiligheidsteam Openbaar Vervoer

GVB Exploitatie BV dient ook uitvoering te geven aan de handhaving van de sociale veiligheid. Buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Amsterdam zijn samen met de politie als Veiligheidsteam Openbaar Vervoer verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde. Daarnaast heeft GVB eigen buitengewoon opsporingsambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsoperationele handhaving.

Opdrachtgever railinfrastructuur: Gemeente Amsterdam

De tram- en metro-infrastructuur is eigendom van de gemeente Amsterdam. Het beheer en onderhoud ervan is uitbesteed aan GVB. In een overeenkomst Beheer en Onderhoud Railinfrastructuur (BORI) tussen de afdeling Metro en Tram van de gemeente Amsterdam en GVB Infra BV zijn de afspraken vastgelegd.

Opdrachtgever veerdiensten: Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het instellen van veerdiensten over het IJ en het Noordzeekanaal. De aanleg van en het onderhoud aan pontaanlandingen is uitbesteed aan GVB Veren BV.

GVB Activa BV

De strategische activa bestaan uit rollend materieel (metro’s, trams en bussen), vastgoed, procesinstallaties en ICT-systemen. GVB Activa BV heeft als taak toe te zien op de instandhouding en het gebruik van deze middelen door GVB Exploitatie BV.

GVB Stations Retail & Ontwikkeling BV

GVB Stations Retail & Ontwikkeling BV is opgericht met als doel een hoge verblijfskwaliteit te creëren voor de Amsterdamse stations, perrons en haltes en deze kwaliteit te bewaken. Deze onderneming voert commerciële activiteiten uit.

GVB Commercieel Vervoer BV

Het doel van GVB Commercieel Vervoer BV is het aanbieden van bijzonder personenvervoer, taxivervoer en overig personenvervoer. Dit is aanvullend op het doel van GVB Exploitatie BV, dat is beperkt tot het regulier OV in Amsterdam.

Zoek

PDF

Home/Governance/OV-domein en taken GVB