Wat onze stakeholders belangrijk vinden

Stakeholders hebben grote invloed op de bedrijfs­activiteiten van GVB. Daarom voert GVB een strategische en proactieve dialoog met zijn belangrijkste stakeholders. In onderstaand overzicht is uitgewerkt met welke stakeholders GVB onder andere dialoog voert en over welke onderwerpen.

GVB-reizigers

Thema’s:

 • Reizigersbehoeften
 • Reizigerswaardering
 • Reisbeleving

Contact en feedback:

 • Kwaliteitsmonitor
 • OV-Klantenbarometer
 • Reizigerspanel
 • Mystery guests (vanuit Vervoerregio)
 • Klantenservice
 • Persoonlijk contact tijdens de reis

Reizigersadvies­raad (RAR) en belangen­groepen

RAR heeft een formele advies­rol in diverse plannen, waar­onder Vervoerplan, sociale veilig­heid en tarieven. In de raad zitten onder andere ook ROVER, Stads­vervoer­belang, Cliënten­belang en de Neder­landse Vereniging van Blinden en Slecht­zienden. Andere belangen­groepen hebben een informele advies- en signalerings­rol.

GVB-medewerkers

Thema’s:

 • Arbeidsvoorwaarden
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Gastvrij werken
 • Samenwerking
 • Integriteit en omgangsvormen

Contact en feedback:

 • Medewerker­betrokkenheids­onderzoek (MBO)
 • Functionerings­gesprekken
 • Medezeggenschap
 • Werk­overleggen en teamsessies
 • Introductie­programma ‘Welkom bij GVB’

Medewerkers­vertegen­woordiging

vakbonden, ondernemings­raad en onder­deelcommissies

Brede advies- en instemmingsrol bij impactvolle plannen en wijzigingen.
Periodiek overleg tussen directie en de onder­nemings­raad en senior-management met de diverse onderdeelcommissies.

 • Arbeidsvoorwaarden
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Integriteit en omgangsvormen

Mensen in Amsterdam

Thema’s:

 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Werkzaamheden en evenementen
 • Leefbare, schone gezonde stad

Contact en feedback:

 • Klantenservice en media
 • Evenementen en publieks­acties
 • Publiek debat (bijv. Pakhuis de Zwijger)
 • Persoonlijk contact in de stad (serviceteams, buurtbijeen­komsten)

Gemeente Amsterdam

Aandeelhouder

Thema’s:

 • Financiën
 • Risico’s
 • Bestuur

Overleg in de vergadering tussen GVB en aandeelhouder.
Periodiek overleg met wethouder en bestuursdienst.

Vervoerregio Amster­dam en Gemeente Amsterdam

Opdrachtgever, contractpartner en financier

Thema’s:

 • Vervoerconcessie Amsterdam (exploitatie, sociale veiligheid)
 • Beheer en Onderhoud Railinfrastructuur
 • Contract Veren
 • Reguliere overleggen exploitatie, (sociale) veiligheid, beheer en onderhoud, afstemming (grote) infra­structurele projecten.

Kennis­instelling­en, branche­verenigingen en maat­schappelijke organisaties

Onderwijs­instellingen, zoals VU MVO Neder­land JINC en culturele instellingen en initiatie­ven zonder winst­oog­merk

Thema’s:

 • OV voor alle (sub)doelgroepen
 • Leefbare, schone, gezonde stad
 • Sociale verbinding met Amsterdam (scholieren, mensen met afstand tot de arbeids­markt)

Overheid

Landelijke, decentrale en lokale overheid en politiek.
Toezichthouders en samenwerkings­partners (o.a. Inspectie Leefom­geving en Transport, justitie, politie, Team Veiligheid Openbaar Vervoer).

Thema’s:

 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Werkzaamheden en evenementen
 • Leefbaarheid, schone gezonde stad
 • Wet- en regelgeving
 • Veiligheid

Leveranciers, onder­aan­nemers en samen­werkings­partners

Thema’s:

 • Inkoop
 • Aanbesteding
 • Duurzaamheid
 • Maatschappelijke organisaties, zoals Cordaan

Zoek

PDF

Home/Strategie/Wat onze stakeholders belangrijk vinden