Wat onze stakeholders belangrijk vinden

Onze stakeholders hebben grote invloed op de bedrijfsactiviteiten van GVB. Daarom nemen we het initiatief om met hen in dialoog te gaan. Tot onze belangrijkste stakeholders rekenen we de reizigers, Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en GVB-medewerkers.

GVB-reizigers

Wensen/verwachtingen van de reizigers:

 • Bus, tram en metro rijden punctueel;
 • Duidelijke, actuele reisinformatie, vooral bij verstoringen;
 • Er is mogelijkheid tot persoonlijk contact.

Vervoerregio Amster­dam

Wensen/verwachtingen van Vervoerregio Amsterdam:

 • OV tegen markt­conform tarief;
 • GVB is flexibel en vernieuwt steeds het aanbod;
 • GVB schept vertrouwen door transparantie en voor­spel­bare (betrouw­bare) dienst­verlening;
 • Bus, tram, metro en veren worden allemaal uitstootvrij;
 • Partnership in OV.

Gemeente Amsterdam

Wensen/verwachtingen van de gemeente Amsterdam:

 • GVB draagt bij aan ontwikkeling auto­luwe stad, bijvoor­beeld met MaaS, P+R en fijn­mazigheid OV-netwerk;
 • GVB ontwerpt mee aan nieuwe OV-infrastructuur;
 • Bedrijfscontinuïteit;
 • Bus, tram, metro en veren worden allemaal uitstootvrij;
 • Partnership in OV.

GVB-medewerkers

Wensen/verwachtingen van de GVB-mede­werkers:

 • Voldoende ontwikkelings- en opleidings­mogelijk­heden;
 • Veiligheid (fysiek en sociaal);
 • Goed werkgever­schap met goede werk­omstandig­heden.

Zoek

PDF

Home/Strategie/Wat onze stakeholders belangrijk vinden