Wat onze stakeholders belangrijk vinden

Onze stakeholders hebben grote invloed op de bedrijfsactiviteiten van GVB. Daarom gaan we met hen in dialoog. Tot onze belangrijkste stakeholders rekenen we onze reizigers, Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam en GVB-medewerkers. Hieronder staan per stakeholdergroep de meest materiële onderwerpen.

GVB-reizigers

Wensen/verwachtingen:

Voor Corona:

 • Veiligheid tijdens de rit;
 • Op tijd rijden;
 • Info bij verstoringen;
 • Vriendelijkheid personeel;
 • Geen drukte.

Juli 2020:

 • Meer controle op naleving van de regels;
 • Inzicht in drukte;
 • Looproutes om afstand te kunnen houden.

Bronnen:

 • Kwaliteitsmonitor;
 • Onderzoek reisgedrag;
 • Reisbeleving GVB reizigers (juli 2020).

Vervoerregio Amster­dam

Wensen/verwachtingen:

 • OV tegen marktconform tarief;
 • GVB is flexibel en speelt in op wijzigende reizigersbehoeftes;
 • GVB schept vertrouwen door transparantie en voorspelbare (betrouwbare) dienstverlening;
 • Bus, tram, metro en veren worden allemaal uitstootvrij;
 • Partnership in OV;
 • Opdrachtgever

Bronnen:

 • Rol van opdrachtgever.

Gemeente Amsterdam

Wensen/verwachtingen:

 • GVB draagt bij aan ontwikkeling, bijvoorbeeld autoluwe stad, MaaS, P+R en fijnmazigheid OV-netwerk;
 • GVB ontwerpt mee aan nieuwe OV-infrastructuur;
 • Bus, tram, metro en veren worden allemaal uitstootvrij;
 • Partnership in OV;
 • Convenant Duurzaamheid;
 • Gemeente A’dam heeft naast de rol van ‘Aandeelhouder’ ook de rol als ‘wegbeheerder’.

Bronnen:

 • Convenant Duurzaamheid;
 • Rol als partner;
 • Werkgever.

GVB-medewerkers

Wensen/verwachtingen:

 • Duurzame inzetbaarheid;
 • Voldoende ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden;
 • Integriteit
 • Veiligheid (fysiek en sociaal);
 • Bedrijfscontinuiteit en goed werkgeverschap met goede werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

Bronnen:

 • Medewerkerbetrokkenheidsonderzoek (MBO);
 • Medezeggenschap OR/OC;
 • VGWM-werkgroepen.

Zoek

PDF

Home/Strategie/Wat onze stakeholders belangrijk vinden