Wat onze stakeholders belangrijk vinden

Onze stakeholders hebben grote invloed op de bedrijfsactiviteiten van GVB. Daarom gaan we met hen in dialoog. Tot onze belangrijkste stakeholders rekenen we onze reizigers, Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam en GVB-medewerkers. Hieronder staan per stakeholdergroep de meest materiële onderwerpen.

GVB-reizigers

Wensen/verwachtingen:

 • Bus, tram en metro rijden punctueel;
 • Duidelijke, actuele reisinformatie, vooral bij verstoringen;
 • Toegankelijkheid;
 • Mogelijkheid tot persoonlijk contact;
 • (Sociale) veiligheid.

Bronnen:

 • OV-Klantenbarometer
 • Klantenservice

Vervoerregio Amster­dam

Wensen/verwachtingen:

 • OV tegen markt­conform tarief;
 • GVB is flexibel en vernieuwt steeds het aanbod;
 • GVB schept vertrouwen door transparantie en voor­spel­bare (betrouw­bare) dienst­verlening;
 • Bus, tram, metro en veren worden allemaal uitstootvrij;
 • Partnership in OV;
 • OV-concessie;
 • Opdrachtgever.

Bronnen:

 • OV-concessie;
 • Rol van opdrachtgever.

Gemeente Amsterdam

Wensen/verwachtingen:

 • GVB draagt bij aan de ontwikkeling van de auto­luwe stad, bijvoor­beeld met MaaS, P+R en fijn­mazigheid OV-netwerk;
 • GVB ontwerpt mee aan nieuwe OV-infrastructuur;
 • Bedrijfscontinuïteit;
 • Bus, tram, metro en veren worden allemaal uitstootvrij;
 • Partnership in OV;
 • Convenant Duurzaamheid;
 • Aandeelhouder.

Bronnen:

 • Convenant Duurzaamheid;
 • Rol als partner.

GVB-medewerkers

Wensen/verwachtingen:

 • Duurzame inzetbaarheid;
 • Voldoende ontwikkelings- en opleidings­mogelijk­heden;
 • Integriteit;
 • Veiligheid (fysiek en sociaal);
 • Goed werkgever­schap met goede werk­omstandig­heden en arbeidsvoorwaarden.

Bronnen:

 • Medewerkerbetrokkenheidsonderzoek (MBO);
 • Medezeggenschap OR/OC;
 • VGWM-werkgroepen.

Zoek

PDF

Home/Strategie/Wat onze stakeholders belangrijk vinden