Strategische doelstellingen

‘GVB verbindt Amsterdam’ – dat is onze missie. Die voeren we uit aan de hand van vijf strategische thema's. Daaraan hebben we de belangrijkste doelstellingen en programma's gekoppeld.

Strategisch thema

Doelstelling

Resultaat

Programma's

Beste stadsvervoerder van Nederland

De klant, onze reiziger: daar doen we het voor. We willen voor hen de beste stadsvervoerder zijn.

Op de ranglijst
OV-Klantenbarometer wil GVB de eerste plaats bereiken van de (vier) grote steden.

Positie per modaliteit (en verbetering ten opzichte van 2016):

Bus: 1 van 3
(score + 0,2)

Tram: 4 van 4
(score + 0,1)

Metro: 3 van 3
(score gelijk gebleven)

Veren: 2 van 3
(score + 0,2)

Noord/Zuidlijn
GVB-organisatie en
-systemen klaarmaken voor ingebruikname Noord/Zuidlijn.

Gastvrij werken onder GVB-medewerkers vergroten en ondersteunen.

Reisinformatie
Kanalen voor dynamische reisinformatie uitbreiden en kwaliteit verbeteren.

Naar één miljoen reizigers per werkdag

Hoe vaak maken reizigers gebruik van het openbaar vervoer? Sluit ons netwerk aan op de rest van de vervoerketen van reizigers?

GVB wil groeien naar een vervoersvolume van één miljoen reizigers, gemeten in reizigersritten per gemiddelde werkdag.

We moeten hiervoor nog een groei realiseren van ongeveer 19% ten opzichte van 2017.

Het aantal reizigers­ritten groeide van
809 duizend naar
843 duizend per gemiddelde werkdag. In het laatste kwartaal van 2017 kwamen we op enkele dagen dichtbij de één miljoen.

Distributie en klantrelatie Betaalsystemen (zoals OV-chipkaart) en dienstverlening aan vaste klanten verbeteren.

Procesoptimalisatie techniek
Inzet van materieel optimaliseren, marketingacties, productontwikkeling.

In de top-5 van Amsterdamse werkgevers

Goed werkgeverschap is een centrale waarde voor GVB. We behandelen onze medewerkers zoals we willen dat zij onze reizigers behandelen.

We laten elke twee jaar een medewerker­betrokkenheids-onderzoek uitvoeren door Effectory/
Intermediair.

Het resultaat van dat onderzoek is onze graadmeter voor het doel om bij de beste vijf werkgevers van Amsterdam te horen (Beste Werkgevers, categorie > 1.000 medewerkers).

Begin 2019 is er weer een medewerker-betrokkenheidsonderzoek.

Vanaf 2017 werkt Effectory met een keurmerk. GVB ontving dat 'Beste Werkgevers Keurmerk' (met twee sterren) vanwege onze bovengemiddelde score in de branche.

We horen opnieuw bij de beste werkgevers van Nederland,
en omgerekend staan we nu op nummer 2 van Amsterdam.

Duurzame inzetbaarheid
Mogelijkheden verkennen om werknemers in de toekomst gezonder en flexibeler in te zetten.

Cashloos betalen
Veiligheid vergroten op voertuigen door contante betalingen af te schaffen.

Minder afhankelijk van subsidie

GVB wil zelfstandiger opereren en minder afhankelijk zijn van exploitatiesubsidies.

De kostendekkings­graad, de indicator voor de mate waarin GVB buiten exploitatie­subsidies in zijn eigen kosten kan voorzien, moet verder stijgen.
Hoe hoger de reizigersopbrengsten, des te hoger de kostendekkingsgraad.

De kostendekkings­graad is in 2017 gestegen van 86,5% naar 88,0%.

Marktconformiteit
Onderzoek naar marktconformiteit en gewenst kostenniveau.

Digitalisering
Procesoptimalisatie

Verbeteren portfoliomanagement Integrale sturing van projecten.

Sterke partner van Amsterdam

GVB wil actief en aantoonbaar bijdragen aan de leefbaarheid, economie en sociale veerkracht van de stad.

We voeren ons MVO-beleid uit en streven de prestatiescores na die we ons ten doel hebben gesteld voor CO2-emissie en arbeidsparticipatie.

We hebben onze footprint (CO2-uitstoot) het afgelopen jaar verkleind,
van 29.519 ton
naar 29.123 ton.

In 2017 vervulden we 11 Participatiewet-banen. Hiermee zijn nu 28 van de in totaal 75 plaatsingen gerealiseerd.

Maatschappelijk verantwoord
Een positieve impact realiseren op milieu, mens en mobiliteit, onder meer via participatiebanen.

Emissieloze bussen
Emissieloze bussen invoeren, zo snel als techniek en operatie het mogelijk maken.

AOV/Ketenvervoer
Deelnemen aan pilots waarbij aanvullend openbaar vervoer (AOV) en OV worden gecombineerd.

Zoek

PDF

Home/Strategie/Strategische doelstellingen