Onze maatschappelijke waarde

Het openbaar vervoer vervult een belangrijke maatschappelijke functie. Het zorgt ervoor dat werknemers naar hun werk kunnen, scholieren en studenten naar hun klas of college en toeristen naar bezienswaardigheden, en dat ook andere reizigers op hun bestemming komen.

GVB draagt bij aan een groener, socialer, innovatiever en bereikbaar Amsterdam

Als partner van de stad draagt GVB bij aan een groener, socialer, innovatiever en beter bereikbaar Amsterdam. We hebben aandacht voor de mobiliteit van reizigers met een fysieke beperking. Ook zijn we gesprekspartner voor het programma Agenda Amsterdam Autoluw. GVB is een van de grootste werkgevers van de hoofdstad, met een medewerkersbestand dat een afspiegeling vormt van de Amsterdamse samenleving. Bij ons is iedereen welkom.

We zetten veiligheid voorop in onze dienstverlening. Vanwege onze service­medewerkers in de voertuigen en op en rond stations krijgen wij al jaren een hoge waardering voor de sociale veiligheid.

Alle bedrijfsactiviteiten in het openbaar vervoer hebben impact op de samenleving. GVB wil de positieve impact maximaliseren en de negatieve impact minimaliseren. Zo creëren we zo veel mogelijk maatschappelijke meerwaarde.

Waardecreatie

Onze strategie is gericht op waardecreatie voor de langere termijn

Onze strategie is gericht op waardecreatie voor de langere termijn. Over de voortgang van onze strategie leggen we verantwoording af aan onze belangrijkste stakeholders. Daarvoor gebruiken wij de rapportageprincipes van het International Integrated Reporting Council (IIRC), het zogenoemde framework. Dit model gaat uit van waardecreatie op basis van zes kapitalen. Naast de traditionele kapitalen 'financieel' en 'geproduceerd' (gebouwen en infrastructuur) zijn dat 'menselijk', 'intellectueel', 'sociaal' en 'natuurlijk' kapitaal. We laten hiermee zien dat we maatschappelijke waarde van onze activiteiten zeer belangrijk vinden.

Het waardecreatiemodel laat zien hoe we deze ‘bezittingen’ of kapitalen inzetten om onze doelstellingen te bereiken. Ook geeft het inzicht in de voortgang en in welke impact (zowel positief als negatief) dat mogelijk heeft voor onze eigen organisatie en voor de maatschappij.

GVB en de Sustainable Development Goals

In 2015 stelden de Verenigde Naties internationale doelen op voor wereldwijde duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals of SDG's). Dit zijn de doelen waaraan GVB bijdraagt (ze staan ook boven in het waardecreatiemodel):

De onderstreepte onderwerpen linken naar de betreffende resultaatparagrafen van het jaarverslag. Daar is meer te lezen over hoe GVB afgelopen jaar heeft bijgedragen aan de SDG's.

Uitleg over de SDG's is te vinden in de Over dit verslag

Waardecreatiemodel

Zoek

PDF

Home/Strategie/Onze maatschappelijke waarde