Onze maatschappelijke waarde

Het openbaar vervoer vervult een belangrijke maatschappelijke functie. Onze bedrijfsactiviteiten hebben impact op de samenleving. GVB wil de positieve impact maximaliseren en de negatieve impact minimaliseren. We laten dat zien in ons waardecreatiemodel.

GVB creëert waarde voor maatschappij en stakeholders

GVB wil waarde creëren voor zijn stakeholders en voor de maatschappij voor de langere termijn. In onze strategie leggen we uit hoe wat dat willen doen. In dit jaarverslag vertellen we of we de goede kant op gaan. We leggen verantwoording af aan onze belangrijkste stakeholders.

We gebruiken hiervoor de rapportageprincipes van het International Integrated Reporting Council (IIRC), het zogenoemde framework. Dit model gaat uit zes kapitalen of bezittingen waarmee een bedrijf waarden kan toevoegen. Naast de traditionele kapitalen 'financieel' en 'geproduceerd' (gebouwen en infrastructuur) zijn dat 'menselijk', 'intellectueel', 'sociaal' en 'natuurlijk' kapitaal. We willen hiermee tot uitdrukking brengen dat we maatschappelijke waarde van onze activiteiten zeer belangrijk vinden.

Het waardecreatiemodel laat zien hoe we deze ‘bezittingen’ of kapitalen inzetten om onze doelstellingen te bereiken. Ook geeft het inzicht in de impact (zowel positief als negatief) die dat mogelijk heeft voor onze eigen organisatie en voor de maatschappij.

GVB en de Sustainable Development Goals

In 2015 stelden de Verenigde Naties internationale doelen op voor wereldwijde duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals of SDG's). Dit zijn de doelen waaraan GVB bijdraagt (ze staan ook boven in het waardecreatiemodel):

De onderstreepte onderwerpen linken naar de betreffende resultaatparagrafen van het jaarverslag. Daar is meer te lezen over hoe GVB afgelopen jaar heeft bijgedragen aan de SDG's.

Waardecreatiemodel

Zoek

PDF

Home/Strategie/Onze maatschappelijke waarde