Ontwikkelingen in onze omgeving

GVB opereert in en om de grootste stad van Nederland. Amsterdam is een stad met een enorme aantrekkingskracht: veel mensen willen er wonen, werken of studeren, talloze anderen komen op bezoek. Tegelijk wordt er elke dag aan de stad getimmerd. Al die ontwikkelingen hebben invloed op onze bedrijfsvoering en bieden ook kansen.

Amsterdam wordt steeds drukker

Het aantal inwoners van Amsterdam groeit onverminderd hard en de drukte blijft toenemen. De afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van gemeente Amsterdam verwachtte vorig jaar nog dat de mijlpaal van een miljoen inwoners pas in 2039 zou worden bereikt, maar inmiddels is dit jaartal bijgesteld naar 2032.

Werken aan optimale bereikbaarheid voor de hoofdstad

Economisch gaat het goed. Daarom geven mensen meer geld uit en gaan ze vaker op stap. Meer mensen hebben werk, waardoor ook het aantal mensen dat zich moet verplaatsen toeneemt. Deze groei vraagt om aanpassingen van de OV-infrastructuur en investeringen in het materieel. GVB werkt met gemeente Amsterdam, de omringende gemeenten en Vervoerregio Amsterdam samen aan het ontwerp voor een optimale bereikbaarheid in de stad. Er zijn daarnaast investeringen nodig om de hele Randstad bereikbaar te houden.

Anders reizen

De wereld van de mobiliteit verandert snel. Reizigers kunnen kiezen uit steeds meer opties om van A naar B te komen. Denk aan vormen van deelvervoer, zoals deelfietsen en deelauto's. De verwachting is dat het niet lang zal duren voordat ook zelfrijdende voertuigen in het straatbeeld opduiken.

Nieuwe vormen van mobiliteit en openbaar vervoer gaan goed samen

Deze ontwikkelingen kunnen goed aansluiten op het openbaar vervoer. Zeker met een dienst als Mobility as a Service (MaaS): één loket voor informatie, reservering en betaling van een reis met verschillende vormen van vervoer (OV, deelauto, taxi, fiets) plus aanpalende diensten. Via een app krijgen reizigers straks toegang tot alle mogelijke vervoeropties in en om Amsterdam. Het vraagt van ons dat we ons snel aanpassen en samenwerking zoeken met nieuwe spelers op de markt.

Klimaatakkoord

Op het gebied van duurzaamheid kunnen we als vervoerder veel bereiken. De middelen daarvoor zijn steeds meer binnen handbereik, zoals duurzaam opgewekte elektriciteit en elektrische bussen. Daarmee wordt het centrale doel uit het Klimaat­akkoord haalbaar: een vermindering van de CO2-uitstoot van 49% in 2030 ten opzichte van 1990.

Belang van data

Data zijn onmisbaar voor ons functioneren

Data zijn onmisbaar geworden voor het goed functioneren van een bedrijf als het onze. Ze geven ons inzicht in gemaakte reizigersbewegingen en verwachtingen van reizigers. Daardoor kunnen we voertuigen laten rijden waar ze nodig zijn en drukte opvangen. De mogelijkheden van data-analyse blijven groeien. Ook de aandacht voor privacy wordt steeds nadrukkelijker. Om op een juiste wijze optimaal gebruik te maken van data moeten we samenwerken met de gemeente en andere partijen. Zo kunnen we beter de regie voeren over de mobiliteit in de stad en maken we van Amsterdam een ‘smart city’.

Zoek

PDF

Home/Strategie/Ontwikkelingen in onze omgeving