Ontwikkelingen in onze omgeving

GVB opereert in en om de grootste stad van Nederland: een geliefde stad om in te wonen en te werken. Ook een stad met historisch erfgoed die veel toeristen aantrekt. We hebben hier continu te maken met veranderingen, trends en ontwikkelingen die onze bedrijfsvoering beïnvloeden.

Amsterdam steeds drukker

over twintig jaar heeft Amsterdam een miljoen inwoners

Amsterdam blijft groeien en wordt steeds drukker. Eind 2018 woonden er bijna 864.000 mensen in Amsterdam, een kleine 10.000 meer dan een jaar eerder, blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). En dit aantal blijft gestaag groeien. De afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) verwacht dat de mijlpaal van één miljoen in 2039 wordt bereikt. Amsterdam wil in 2040 ongeveer 100.000 nieuwe woningen hebben gebouwd.

Ook de groeiende economie speelt een rol. Het gaat Nederland, en ook Amsterdam, voor de wind. Dat betekent dat mensen gemiddeld meer te besteden hebben en vaker onderweg zijn. En in bloeiende tijden zijn er meer mensen aan het werk, wat leidt tot meer vervoerbewegingen, ook in het OV.

ontwikkelingen vragen om investeringen in infrastructuur enmaterieel

Deze ontwikkelingen vragen om aanpassingen van de OV-infrastructuur en investeringen in bijbehorend materieel. GVB werkt met gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam aan het ontwerp waarmee de bereikbaarheid in de stad op peil blijft. Ook de bereikbaarheid van de hele Randstad vereist grote investeringen: minstens één miljard euro. per jaar, boven op de bestaande budgetten.

Mobiliteit verandert

De manier waarop we ons verplaatsen verandert in rap tempo. Er komen innovatieve mobiele concepten bij en de reiziger heeft steeds meer keuze. GVB moet zich snel kunnen aanpassen en samenwerking zoeken met de nieuwe spelers op de markt.

de reiziger vindt deelvervoer gewoner

We zien dat reizigers flexibeler worden: vormen van ‘deelvervoer’ worden gewoner, deelfietsen en deelauto's zijn een serieuze optie geworden. Het is aannemelijk dat in de volgende concessieperiode ook de zelfrijdende voertuigen opkomen. Dat kan een waardevolle aanvulling worden op het openbaar vervoer zoals we dat nu kennen.

Daarbij helpt de opkomst van Mobility as a Service (MaaS): het concept van één loket voor informatie, reservering en betaling van een reis met verschillende vormen van vervoer (OV, deelauto, taxi, fiets) plus aanpalende diensten. Reizigers kunnen in de toekomst met één app toegang krijgen tot alle mogelijke vervoeropties in en om de stad.

Klimaatafspraken

Duurzaamheid is een bepalende factor in de nieuwe ontwikkelingen. Ook GVB zet zich in voor het behalen van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Daaronder valt onder meer een reductie van de CO2-uitstoot van 49% in 2030.

Belang van data

data geven inzicht in reizigerswensen en reizigersstromen

We moeten slimmer omgaan met data. Door verschillende databronnen zoals smartphones, autonavigatie en camera’s te combineren, krijgen we nieuwe inzichten in het gedrag en de wensen van reizigers, uiteraard met respect voor de privacy van de mensen. We kunnen beter inspelen op hun behoeften en bijvoorbeeld ook reizigersstromen beter monitoren op momenten van grote drukte. Om dit goed te kunnen organiseren, is samenwerking met de gemeente en andere partijen onontbeerlijk. Samen creëren we een ‘smart city’ waarin we beter regie kunnen voeren op de mobiliteit in de stad.

Zoek

PDF

Home/Strategie/Ontwikkelingen in onze omgeving