Eén miljoen reizigers per werkdag

In 2017 heeft GVB ruim 241 miljoen reizigersritten met bus, tram en metro op de teller staan. Een stijging van 3,5% ten opzichte van 2016 (233 miljoen). In 2017 waren er 23 miljoen reizigersritten met de veren – gemeten op basis van een steekproef. Het aantal reizigersritten per gemiddelde werkdag kwam uit op 843 duizend. In het vierde kwartaal van 2017 naderden we op meerdere dagen al de één miljoen.

Reizigersvolume

aantal reizigersritten gestegen met 3,5%

In het verslagjaar groeide het aantal reizigersritten (met bus, tram en metro) boven verwachting: 3,5%. Ook het aantal gereden reizigerskilometers groeide, met 4,0%. Het aantal reizigerskilometers in de spits groeide dit jaar iets minder dan in 2016: 3,2%.

Tabel 21 Reizigersritten

Jaartotaal, naar modaliteit, x 1 miljoen

2017

2016

% verschil

Bus

50,5

49,01

+ 3,1%

Metro

73,7

71,0

+ 3,8%

Tram

117,0

113,01

+ 3,5%

Subtotaal

241,2

233,0

+ 3,5%

Veren2

23,3

21,0

+ 11,1%

Totaal

264,5

254,0

+ 4,1%

  1. 1 Cijfers 2016 zijn aangepast van 49, 1 naar 49,0 (Bus) en van 113,5 naar 113,0 (Tram) naar aanleiding van de herstelactie (in april 2017) waarbij met terugwerkende kracht dubbeltellingen in ritten 2016 zijn gecorrigeerd.
  2. 2 Op basis van een steekproef van het aantal veerpassagiers, inclusief gemiddeld 1,3 inzittenden per overgezette auto.
Tabel 22 Reizigerskilometers

Jaartotaal, naar modaliteit, x 1 miljoen

2017

2016

% verschil

Bus

195,2

187,61

+ 4,1%

Metro

408,9

392,6

+ 4,2%

Tram

326,7

315,01

+ 3,5%

Totaal

930,8

895,2

+ 4,0%

  1. 1 Cijfers 2016 aangepast van 189 naar 187,6 (Bus) en van 317,7 naar 315,0 (Tram) naar aanleiding van de zogenoemde herstelactie (in april 2017) waarbij met terugwerkende kracht dubbeltellingen in ritten 2016 zijn gecorrigeerd.
Tabel 23 Reizigerskilometers in de spits

% groei

2017

2016

Groei reizigerskilometers in de spits

3,2%

4,1%

Tabel 24 Passagiers en auto's GVB Veren

Gemiddeld per dag, o.b.v. steekproef

2017

2016

% verschil

Passagiers

62.905

55.950

+ 12%

Auto's

740

1.066

- 31%

Omgaan met drukte

Door de sterk groeiende reizigersvraag hebben we de maximale capaciteit van het tram- en metromaterieel al voor 2017 bereikt. Daarom is het soms te druk in de voertuigen. We spannen ons in om het materieel aan de gang te houden en de voertuigen efficiënt te gebruiken.

Instroom van nieuw materieel

nieuwe trams en metro's besteld

We hebben nieuwe trams en metro’s in bestelling staan. In 2019 stromen de eerste nieuwe trams in (type 15-G), en de eerste nieuwe metro’s (type M7) kunnen we inzetten in 2022. Meer details staan in de bijlage Informatie over het materieel.

Extra inzet om drukte op te vangen

Dubbele trams op lijn 26

extra capaciteit nodig op lijn 26

Om de groei van het aantal reizigers van en naar IJburg bij te benen, gaan we de capaciteit verhogen door gekoppeld te rijden, met twee trams aan elkaar. Op 9 juli hebben we getest of de halte- en railinfrastructuur geschikt waren, de verkeersregelinstallaties goed afgesteld stonden en de hard- en softwaresystemen van beide trams goed werkten. Zodra de infrastructuur (zoals langere perrons) klaar is, kunnen we gekoppeld rijden invoeren op lijn 26 – we verwachten vanaf december 2019.

Begeleiding bij Buiksloterwegveer succesvol

betere doorstroming dankzij begeleiding

In de zomer van 2017 testten we samen met de gemeente Amsterdam of begeleiding helpt bij het sneller op- en afstappen en beter verdelen van de reizigers aan boord van het Buiksloterwegveer. Deze begeleiding in de spits en in de weekenden bleek erg succesvol. Daarom is besloten tot verlenging tot en met 2018. Op grote stations zoals Centraal Station bieden we reizigers eveneens instapbegeleiding.

OV tijdens oud en nieuw

metro's in nieuwjaarsnacht

Maar liefst 41 nachtbussen waren nieuwjaarsnacht om half 2 paraat om feestvierders in de stad weer veilig naar huis te vervoeren en te begeleiden. Ook reden er zes metro's. De extra inzet van metro 54 was bedoeld als service aan de reizigers: we verlichtten de enorme drukte op IJ-zijde op het Centraal Station. Zo konden we het aantal reizigers beter spreiden. De proef met metro 54 wordt begin 2018 geëvalueerd.

Ontwikkeling OV-netwerk

Het OV-netwerk van Amsterdam ontwikkelt mee met de groeiende reizigersstromen in en rond de stad. GVB moet daar rijden waar reizigers vervoer nodig hebben. We spannen ons in voor kortere reistijden en een lijnennet dat duidelijk is voor de reizigers.

Amstelveenlijn

Amstelveenlijn wordt hoogwaardige tramverbinding

De Amstelveenlijn, het huidige traject van metro 51, wordt omgebouwd naar een tramlijn voor een betrouwbare, snelle, veilige en comfortabele verbinding tussen Station Zuid en Amstelveen Westwijk – en uiteindelijk ook van en naar Uithoorn. Metro 51 blijft volledig operationeel tot 1 maart 2019. Vanaf dan zet GVB tijdelijk busvervoer in op dat traject, tot de tramlijn gereed is (planning: 1 december 2020.)

Uithoornlijn

De Amstelveenlijn wordt verlengd van Amstelveen Westwijk tot Uithoorn. De Regioraad heeft in december 2017 het uitvoeringsbesluit hiervoor genomen, zodat de aanbesteding kan starten voor de realisatie van het project Uithoornlijn. Er moeten aanvullende trams en stallingsmogelijkheden komen. GVB is nauw betrokken bij de ontwerpfase en gaat de lijn exploiteren.

Zuidasdok

Zuidasdok volgende grote project

Het project Zuidasdok is na de Noord/Zuidlijn het volgende grote infrastructuurproject in de stad. In 2017 is de aanbesteding afgerond en is een aannemerscombinatie gecontracteerd. De werkzaamheden bij Zuidasdok zijn gericht op het ondertunnelen van de Ring Zuid (A10) en het uitbreiden van stationsgebied Zuid. Over de impact van de werkzaamheden op de metro-exploitatie is in het vierde kwartaal van 2017 een werkgroep gestart onder leiding van projectorganisatie Zuidasdok.

Groei

De groei van de stad is zodanig sterk dat er investeringen nodig zijn in het OV in en om Amsterdam om de mobiliteit te kunnen faciliteren. Een uitbreiding van de capaciteit en van het lijnennet is onvermijdelijk als iedereen zich straks in de regio en de Randstad wil kunnen blijven verplaatsen.

Noord/Zuidlijn en Vervoerplan


De Noord/Zuidlijn is een van de grootste veranderingen ooit in het Amsterdamse openbaar vervoer. Ook voor GVB is dit een bijzonder ingrijpend proces. Het hele lijnennet moet ermee in samenhang worden gebracht: we gaan naar het zogeheten ‘visgraat-model’, met de nieuwe metrolijn als ruggengraat. De komst van de Noord/Zuidlijn heeft zodoende effect tot ver in de buitenwijken van Amsterdam. De trams en bussen die vrijkomen door de snelle metroverbinding zetten we in op de drukke oost-westroutes die aansluiten op de Noord/Zuidlijn.


De M5-metro's die vanaf 22 juli 2018 op de Noord/Zuidlijn rijden, kunnen elk 1.000 reizigers vervoeren. Ter vergelijking: op dezelfde route rijden tot dat moment bussen met maximaal 91 (standaardbus) tot 149 reizigers (gelede bussen) aan boord. In 2017 reed er elke minuut een bus door de IJ-tunnel, in de spits nog vaker.

Veranderingen voor reizigers

Bovengronds verandert er veel, maar niet alles: de buslijnen ten zuiden van het IJ blijven hetzelfde. Dat geldt ook voor sommige tramlijnen. De meeste wijzigingen zijn er in de oost-westverbindingen, zoals vastgelegd in het Vervoerplan. De veranderingen zijn verbeteringen voor de meeste reizigers: 80% van alle reizigers gaat sneller naar de plaats van bestemming. Wel is overstappen vaker nodig.

GVB beseft dat veel mensen zullen moeten wennen aan de nieuwe reisroutes. We starten daarom in mei 2018 een uitgebreide communicatie­campagne over de Noord/Zuidlijn en het Vervoerplan. Uitgangspunt is dat reizigers een nieuw persoonlijk reisadvies krijgen. Ook zetten we extra servicemedewerkers in die reizigers helpen het snelste en beste reistraject te vinden. Voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een beperking, komt er overstapbegeleiding.

In gesprek met bewoners

De grote verandering gaat niet zonder protesten, bijvoorbeeld tegen aanpassing van de route van tram 14. We hebben hier begrip voor en zijn met de bewoners in gesprek gegaan. We leggen uit dat sommige routes worden aangepast, omdat we het materieel en de lijnen eerlijk moeten verdelen over de drukke plekken in de stad. Daar zitten trams zo vol dat reizigers soms niet mee kunnen en op de halte moeten achterblijven. De meeste bewoners snappen wel dat dat ook niet kan. Tram 14 is een minder drukke lijn, waar volgens ons goede alternatieven voor zijn: twee andere lijnen die worden uitgebreid.

Veranderingen voor GVB

Veel medewerkers, die vaak jarenlang op dezelfde lijn en met dezelfde collega’s hebben gewerkt, gaan straks werken op een andere lijn, in een nieuw team en soms met een andere invulling van hun functie of bij een andere modaliteit. Ondanks deze omschakeling leeft er veel enthousiasme onder de medewerkers voor de komst van de Noord/Zuidlijn.

Nauwe samenwerking met gemeente Amsterdam voor 'sleuteloverdracht'

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn. GVB werkt nauw samen met de gemeente om de overdracht van het project naar de exploitatie soepel te laten verlopen. Vanaf de start van de exploitatie voert GVB het beheer en onderhoud van de nieuwe infrastructuur uit. Om een abrupte overgang te vermijden, zijn in 2017 al taken en verantwoordelijkheden overgeheveld naar GVB. We breiden onze regierol steeds verder uit, tot aan de ‘sleuteloverdracht’ in juli.

Voorbereidende werkzaamheden in 2017

Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van het testen van beveiligingssystemen en het afstemmen van organisatorische procedures. Hiervoor zijn test- en oefenbedrijven uitgevoerd. Naarmate we toegroeien naar het werkelijk rijden op de nieuwe lijn, neemt GVB meer verantwoordelijkheid op zich.

De Noord/Zuidlijn heeft een nieuw treinbeveiligingssysteem voor Signalling & Control. Dit maakt het mogelijk om met meer metro’s tegelijk in een baanvak te rijden, waardoor er met een hogere frequentie kan worden gereden. De oplevering en de kwaliteit van dit systeem zijn belangrijke voorwaarden voor de mogelijke rijfrequentie, de reizigersinformatie en rapportages.

Slim onderhoud

Met ons bestaande materieel vervoeren we steeds meer reizigers. We werken eraan onze voertuigen in goede conditie te houden en tegelijk zo veel mogelijk in te zetten. Met een goede planning en slimme combinaties hoeven we ze slechts kort uit roulatie te halen voor onderhoud. We zijn in 2017 verschillende acties gestart om ons materieel zo productief mogelijk in te kunnen zetten.

Onderhoud door Railmaterieel

Railmaterieel wil het materieel maximaal beschikbaar stellen voor de exploitatie. Al onze voertuigen moeten goed onderhouden, veilig en vooral ook beschikbaar zijn. We zetten onder andere 'lean coaches' in, die in onze werkplaatsen de onderhoudskwaliteit helpen verbeteren door het verminderen van herhaalstoringen.

Techniektafel

verbeterd proces voor periodiek onderhoud

Onze verkeersleiding en voertuigonderhoudsafdeling werken sinds begin 2017 samen in de pilot Techniektafel Metro om processen rondom storingen, onderhoud en beschikbaarheid te verbeteren. Een belangrijke verandering is het tijdig aanleveren van voertuigen aan de onderhoudsafdeling voor periodiek onderhoud. Tijdens de pilot monitoren we ook de storingen aan voertuigen. Zodra een bestuurder een defect meldt aan een verkeersleider, wordt de bestuurder direct doorverbonden naar de Techniektafel. Daar bespreken monteurs, die ook aan de tafel werken, acties met de bestuurder om de storing op afstand ongedaan te maken of het voertuig veilig naar een opstelspoor of eindpunt te laten rijden.

Slim onderhoud bij Tram

Clusterbeurt
binnen 3,5 jaar revisie alle Combino's

Voor de duurzame inzetbaarheid van onze 155 Combino’s, driekwart van onze tramvloot, wordt een zogenaamde 'clusterbeurt' uitgevoerd. We bundelen dan een aantal werkzaamheden, zoals reparaties aan het dak en de vloer, met andere reguliere onderhoudswerkzaamheden. Ook passen we het computersysteem, het interieur en de verlichting aan. Het doel is dat binnen 3,5 jaar alle Combino’s zijn gereviseerd.

Onderhoud buiten spits

De Lijnwerkplaats Tram heeft de voertuiginzetbaarheid vergroot door onderhoud buiten de spitsen te plannen. Ook bleek dat we tijdens de iets rustigere ochtendspits vijf trams meer konden onderhouden.

Slim onderhoud bij Metro

Planningstool metro

Het onderhoud van metro M5 hebben we onder meer verbeterd met een voertuigplanningstool die bijhoudt hoeveel kilometers een specifiek voertuig rijdt. Ook kunnen de voertuigplanners achter de Techniektafel sturen in het aantal kilometers dat een voertuig rijdt. Zo zorgen ze dat de M5’s verspreid langskomen voor onderhoud.

Klein onderhoud op strategische locatie
snelle servicebeurt ook overdag mogelijk

Kleine M5-onderhoudsbeurten voeren de monteurs uit in de quickservice- en washal op het Emplacement Amstel. Door dit op deze strategische locatie te doen, past het onderhoud tussen de ochtend- en middagspits. Behalve het voordeel van de maximale beschikbaarheid van voertuigen is er zo ook voldoende tijd en ruimte voor onderhoud in de lijnwerkplaats beschikbaar.

Nieuwe bordessen voor de Lijnwerkplaats Metro

In 2017 hebben we speciale bordessen op dakniveau van de metro in gebruik genomen in het nieuwe deel van de Lijnwerkplaats Metro. Dankzij de bordessen kunnen onze monteurs niet alleen arbotechnisch beter werken, maar ook efficiënter. Voor specifieke beurten hoeven de metro’s dan niet meer te worden gerangeerd, maar kunnen monteurs er op het bordes langs lopen en aan werken.

Zoek

PDF

Home/Resultaten/Eén miljoen reizigers per werkdag