Vooruitblik

2020 wordt operationeel gezien een zeer uitdagend jaar. Grote evenementen staan ons te wachten. In augustus is het weer tijd voor SAIL, een spektakel dat naar verwachting meer dan 2 miljoen mensen op de been brengt. Dat zijn hoogtijdagen voor GVB. Het zijn ook dagen die ons op scherp zetten, dagen waarop we extra laten zien waar we goed in zijn.

Opbrekingen

Werkzaamheden in de stad zullen grote invloed hebben op onze dienstverlening

Er liggen uitdagingen doordat er in de stad aan de infrastructuur wordt gewerkt. Grote projecten en werkzaamheden hebben veel invloed op onze dienstverlening. De gemeente is begonnen met het herstel van bruggen en kademuren, een immense klus die jaren in beslag neemt. De beschikbaarheid van bruggen is cruciaal voor de bereikbaarheid en doorstroming van het OV-netwerk van de stad.

Verder zijn er ingrijpende verbouwingen, onder meer op de Prins Hendrikkade, op het voorplein van het Centraal Station en in Zeeburg. Deze verbouwingen hebben impact op de routes en dienstregelingen van trams en bussen. Ook bij de metro voorzien we hinder. In 2020 vernieuwen we het treinbeveiligingssysteem. Het testen daarvan tijdens een aantal weekenden kan alleen op het metronetwerk zelf. In de testweekenden rijden er ’s ochtends tot 9.30 uur geen metro's. Uiteraard krijgen de reizigers hierover ruim van tevoren duidelijke informatie.

Nieuwe bussen, trams en veren

In 2025 rijden alle bussen uitstootvrij

Erg verheugd zijn we over de vernieuwing van ons materieel. Vanaf april rijden de eerste elektrische bussen ter vervanging van dieselbussen die aan het eind van hun levensduur zijn. De instroom van elektrische bussen loopt door tot 2025: dan is het hele busvervoer in Amsterdam uitstootvrij. Ook de veren op het Noordzeekanaal worden elektrisch. De aanbesteding hiervoor is afgerond en de nieuwe elektrische ponten gaan in juni 2021 varen. De tramvloot wordt eveneens vernieuwd: dit jaar gaat de nieuwe 15G-tram rijden. We hebben 63 trams besteld die naar verwachting in 2022 allemaal rijden, en hebben een optie op nog eens 60 exemplaren.

De nieuwe elektrische pont voor op het Noordzeekanaal (artist impression)

Inchecken via barcode

Inchecken met barcode op korte termijn mogelijk

In 2019 zijn we begonnen met de voorbereidingen van nieuwe betaalwijzen. In 2020 introduceren we de mogelijkheid om te betalen via barcode (bijvoorbeeld vanaf de smartphone) en onderzoeken we de mogelijkheden voor betalen met de bankpas. Dit betekent dat we de toegangspoortjes moeten aanpassen. Dat zal fasegewijs gebeuren; uiteindelijk zal de OV-chipkaart verdwijnen.

Geïntegreerde mobiliteit

Met GVB Flex kunnen reizigers alle vormen van openbaar vervoer gebruiken, dus ook de trein. Dit sluit aan bij de ontwikkeling van Mobility as a Service, waarmee de reiziger verschillende vervoersmodaliteiten in één keer kan reserveren en achteraf kan betalen. Dat betekent op rekening in plaats van op saldo reizen.

Met betrekking tot innovatie: in samenwerking met NS, HTM en RET ontwikkelen we een IT-platform voor de aanbieders van alle vormen van vervoer. De aanbesteding voor de bouw van deze zogeheten 'stekkerdoos' is gestart. De bedoeling is dat alle vormen van vervoer aan elkaar worden gekoppeld en dat andere partijen apps kunnen ontwikkelen waarmee reizigers hun reis met al die modaliteiten kunnen plannen, boeken en betalen.

Autoluwe stad

Autoluwe stad vergroot behoefte aan openbaar vervoer

Voor de langere termijn denken we mee over de 'autoluw'-plannen van de gemeente voor zover het over het OV gaat. Minder auto's in de stad betekent meer behoefte aan openbaar vervoer en meer deur-tot-deuroplossingen zoals deelfietsen. De concrete effecten op ons netwerk kunnen we nog niet inschatten. Samen met de uitbreiding van de stad en de connectie met de regio leidt de autoluwe stad ertoe dat we voor de lange termijn 'OV keer twee' voorzien: het openbaar vervoer in Amsterdam zou dan twee keer zo uitgebreid moeten zijn als nu.

Verder gaan de gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam (VRA) met het rijk in gesprek over het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en het sluiten van de kleine metroring – dit is het traject tussen Centraal Station en station Sloterdijk – nadat de studies in voorjaar 2020 zijn afgerond. Ook doet gemeente Amsterdam in het eerste kwartaal van 2020 een onderzoek naar de mogelijkheden om de Oost/Westverbinding te verbeteren. Een van de opties is een zogeheten 'pre-metro' – een deels ondergrondse tramlijn die omgebouwd kan worden tot metrolijn – op een deel van het traject. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Vooralsnog gaat het hier om plannen in een pril stadium.

Vernieuwing van de concessie

Concessie wordt vervroegd vernieuwd

Een overkoepelend thema is de vernieuwing van de concessie Amsterdam door Vervoerregio Amsterdam. De huidige concessie loopt af in 2024. Omdat de doelen van de huidige concessie bereikt zijn en de stad te maken heeft met een enorme groei, en ook de behoefte aan mobiliteit sterk groeit, is het nodig om nieuwe doelen te formuleren. Daarom kijken we samen met VRA naar de mogelijkheden om de huidige concessie vervroegd te beëindigen en per 2022 aan een nieuwe concessieperiode te beginnen. We zullen nieuwe doelstellingen over de groei van het aantal reizigers, de klanttevredenheid, betaalwijze en serviceconcept vastleggen. De concessie zal ook gevolgen hebben voor onze organisatie en de bijbehorende samenwerking met de stad en VRA. We zullen onze organisatie zo moeten inrichten dat we alle uitdagingen van de toekomst aankunnen. 2020 wordt wat dit betreft een spannend jaar.

Actuele gebeurtenissen: corona-uitbraak 2020

Zoals toegelicht in de inleiding van dit bestuursverslag, de risicoparagraaf en toelichting op de continuïteit en in de jaarrekening, heeft de uitbraak van het coronavirus al aanzienlijke gevolgen gehad voor onze onderneming in de eerste 4 maanden van 2020. Dit heeft geleid tot dalende reizigersaantallen (86% minder dan vergelijkbare periode 2019) vanaf 16 maart 2020 en als gevolg hiervan dalende reizigersopbrengsten. De ontwikkelingen leiden in de eerste 4 maanden tot een verlies. De directie houdt in de verschillende scenario’s rekening met een significant verlies voor 2020 wat mogelijk resulteert in een omvangrijke daling van het eigen vermogen in 2020.

Ten aanzien van onze financiële positie heeft GVB op korte termijn onder andere de volgende maatregelen genomen; gebruik maken van beschikbare overheidsregelingen (zoals gebruikmaken van de NOW), temporiseren van investeringen, kosten daar waar mogelijk in overeenstemming brengen met de aangepaste dienstregeling(en), instellen van een vacaturestop, waar mogelijk het uitstellen van betalingen (in overeenstemming met landelijke overheidsmaatregelen), voeren van gesprekken met onze externe financiers, met Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam en verscherping van het debiteuren en crediteurenbeheer. De belangrijkste maatregel is een aanvullende kredietfaciliteit van 150 miljoen euro, die op 15 april 2020 is afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeente en de Nederlandse Waterschap Bank.

De directie is van mening dat hiermee op dit moment voldoende maatregelen zijn getroffen om de operationele en financiële impact als gevolg van het coronavirus (COVID-19) te mitigeren. De directie bewaakt de effecten op continue basis en treft waar nodig aanvullende maatregelen. De directie is van mening dat de financiële positie voldoende basis geeft om de financiële gevolgen van het coronavirus op te vangen.

Zoek

PDF

Home/Resultaten in 2019/Vooruitblik