Vooruitblik

Ook 2019 wordt voor GVB een jaar van formaat. Na de grote wijziging en uitbreiding van ons netwerk in het afgelopen jaar staan ons direct nieuwe, grote uitdagingen te wachten. Die gaan we graag aan.

Nieuwe vervoersconcessie

in 2019 gaan we bewijzen dat we dé vervoerder van Amsterdam zijn

We leven in het bijzonder toe naar het besluit van Vervoerregio Amsterdam over de nieuwe vervoersconcessie, die in 2024 ingaat: voor het eind van het jaar zal duidelijk zijn of Vervoerregio Amsterdam het proces van onderhandse gunning aangaat of dat de concessie aanbesteed gaat worden. GVB zal in 2019 meer dan ooit bewijzen dat GVB dé vervoerder van Amsterdam is, beter dan andere partijen in de markt. En dat in een druk en vol jaar: opnieuw starten grote, meerjarige projecten, zoals de ombouw van de Amstelveenlijn naar een hoogwaardige tramverbinding.

Onderscheidend en marktconform

we onderscheiden ons van andere vervoerders: wij zijn sociaal waardevol voor Amsterdam en innovatief

De toekenning van de nieuwe vervoersconcessie is geen gelopen race. GVB moet, net als elk ander bedrijf, kwaliteit leveren, aan verwachtingen voldoen of deze overtreffen. Wel zijn we ervan overtuigd dat GVB de beste vervoerspartner is voor Amsterdam. Andere vervoerders hebben mogelijk vermogende, internationale bedrijven achter zich, wij hebben iets wat ons van alle andere onderscheidt: wij horen bij Amsterdam. Wij zijn sociaal waardevol voor de stad. Ons medewerkersbestand wordt meer en meer een afspiegeling van de Amsterdamse populatie. Wij bieden mensen met een beperking een kans om bij GVB te werken. We doen ook mee met groene en sociale projecten die verder reiken dan onze vervoerstaken, zoals de bestrijding van eenzaamheid. Hier gaan we onverminderd mee door. Omdat we ook dit als onze opdracht zien en omdat we het wíllen. We verbinden niet alleen haltes met elkaar, maar ook mensen. En we ontwikkelen vernieuwende vormen van vervoer aan om dat optimaal te kunnen doen.

Vervoerregio Amsterdam kijkt uiteraard naar de kwaliteit van onze bedrijfsvoering. In 2019 gaan we verder met het slimmer en efficiënter inrichten van onze organisatie en werkprocessen. Ook zetten we in op verdere verhoging van de reizigersopbrengsten. We zijn afgelopen jaren door efficiencymaatregelen steeds minder afhankelijk geworden van exploitatiesubsidie, we naderen het punt dat we helemaal zonder kunnen, sneller dan aanvankelijk gedacht. De kostendekkingsgraad is de afgelopen tien jaar gestegen van 51,7% naar 91,9% door toename van de reizigersopbrengsten en afname van de exploitatiesubsidie. de verwachting is dat deze trend zicht voortzet.

De graadmeter: tevreden reizigers

reizigers willen op tijd, comfortabel en veilig reizen, begeleid door gastvrije GVB'ers

Dit alles heeft alleen betekenis als onze reizigers tevreden zijn. Die zijn tevreden als ze op tijd en comfortabel vertrekken en aankomen, zich veilig voelen, en medewerkers treffen die gastvrij, behulpzaam en vriendelijk zijn. Aan al die punten blijven we de komende jaren werken. GVB wil te allen tijde gastvrij, verbindend en betrouwbaar zijn. Op tijd reizen is een van de belangrijkste criteria voor onze klanten; we streven naar een gemiddelde punctualiteit van 89%. Grote projecten en wijzigingen kunnen onze prestaties en de tevredenheid onder druk zetten. Daar moeten we continu alert op zijn.

Hoogwaardige verbinding Amstelveen

lijn 51 wordt een hoogwaardige tramlijn

Een van die grote projecten is de ombouw van de Amstelveenlijn, waarmee een grote groep reizigers de komende jaren te maken krijgt. Op 3 maart 2019 beginnen de werkzaamheden. Metro/sneltram 51 rijdt vanaf die dag niet langer tussen station Zuid en Amstelveen. Gedurende twee jaar kunnen reizigers op dit traject gebruikmaken van pendelbussen; daarna opent een hoogwaardige tramverbinding naar Amstelveen Westwijk. Het tijdelijke ongemak is helaas niet te voorkomen. We zetten ons maximaal in om de reizigers ook in deze overgangsperiode een comfortabele en vlotte reis te bieden en om ze goed te informeren over de ontwikkelingen.

Zuidasdok

Aan de zuidkant van de stad krijgen we bovendien te maken met een ander groot project: Zuidasdok. De komende jaren wordt de Ring Zuid (A10) ondertunneld en het stationsgebied Zuid uitgebreid. Het is vrijwel zeker dat de werkzaamheden, die in 2019 beginnen, impact hebben op onze dienstverlening, met name bij de metrolijnen die Zuid aandoen. Een werkgroep onder leiding van projectorganisatie Zuidasdok heeft een plan van aanpak opgesteld met als doel de bereikbaarheid op peil te houden. In 2019 besteden we veel aandacht aan reizigersvoorlichting over de projecten die impact hebben op onze dienstverlening.

Moderner, duurzamer

de komende zes jaar maken we onze hele vloot uitstootvrij

GVB moet meegroeien met de stad. In 2018 haalden we op een aantal dagen al meer dan een miljoen reizigersritten per dag. Het aantal reizigers zal in 2019 en de jaren daarna verder toenemen. Investeringen in infrastructuur en materieel zijn noodzakelijk om Amsterdam en de regio voor iedereen bereikbaar te houden. In 2019 beginnen we met het vervangen van de oude 11G- en 12G-trams door de modernere 15G-trams. We verwachten dat alle 63 trams die we hebben besteld in 2022 rijden. Er loopt een optie op nog eens 60 extra voertuigen. Ondertussen hebben we ook 30 nieuwe metro’s besteld van het type M7 (met een optie op 30 extra). Die rijden naar verwachting vanaf 2021 in Amsterdam. De M7 is toegankelijk voor mensen met een beperking en is duurzamer dan zijn voorganger.

Over duurzaamheid gesproken: in 2019 bereiden we ons voor op de intrede van elektrische bussen. We hebben er 31 besteld, met een optie op 69 extra. Deze eerste bussen gaan in 2020 rijden. Er moeten dan voldoende oplaadvoorzieningen beschikbaar zijn. Deze vernieuwing past in ons streven om in de komende zes jaar onze hele vloot uitstootvrij te maken. GVB draagt zo bij aan een schoon en leefbaar Amsterdam. Met dat in gedachte hebben we een ‘donkergroen’ contract gesloten met energieleverancier Nuon/Vattenfall. Onze trams en metro’s rijden vanaf 2019 op elektriciteit die is opgewekt met windmolens in Nederland.

Nieuwe tijden, nieuw vervoer

innovatieve reis- en betaalvormen komen dichterbij

Veranderingen stapelen zich op. Nieuwe trends dienen zich aan. Vanzelfsprekendheden van nog niet eens zo lang geleden zijn niet zo vanzelfsprekend meer. GVB biedt vervoer aan per tram, bus, metro en veer, maar dat is voor veel reizigers maar een deel van de keten. In sterk toenemende mate combineren ze vele vormen van vervoer, bijvoorbeeld met een deelauto of deelfiets. Met een app stellen reizigers hun ideale reis samen, zo voordelig mogelijk. Ook GVB speelt daarop in. In 2019 maken we een begin met een dergelijke integrale dienst, ook wel bekend onder de noemer Mobility as a Service (MaaS). Daarbij horen ook nieuwe betaalvormen, zoals EMV (reizen met de bankpas). We dragen actief bij aan de ontwikkeling daarvan. Dit past bij ons streven om de stad voor iedereen bereikbaar te maken en te houden.

We zijn er voor de reizigers, we zijn er voor Amsterdam. 2019 wordt het jaar waarin we dat met vereende kracht opnieuw en nog nadrukkelijker aantonen.

Alexandra van Huffelen, algemeen directeur
Mark Lohmeijer, directeur Techniek & Operatie

Zoek

PDF

Home/Resultaten in 2018/Vooruitblik