De Noord/Zuidlijn

Op 22 juli 2018 stond zowel GVB als de stad Amsterdam een enorme verandering te wachten: de komst van de Noord/Zuidlijn en een nieuw ov-netwerk. Een historisch moment. Niet eerder had een nieuwe metrolijn zo veel impact op het bovengrondse net. Veel tramlijnen die ooit als paardentram begonnen, die het Centraal Station als belangrijk eind- en beginpunt hadden en door de decennia heen steeds verder naar de buitenwijken werden doorgetrokken, kregen per 22 juli een andere route. Natuurlijk gingen er al eerder nieuwe metrolijnen rijden in de stad, maar daarvoor hoefden niet veel bus- of tramlijnen aangepast te worden. Maar op 22 juli werd de complete structuur van het OV-netwerk werd aangepakt en GVB heeft zich goed moeten voorbereiden op deze verandering.

De Noord/Zuidlijn en het nieuwe OV-netwerk

Opleiden personeel

we hebben 110 bestuurders opgeleid, plus servicemedewerkers en monteurs

Aan de start van de Noord/Zuidlijn zijn jaren voorbereiding voorafgegaan, onder andere met het opleiden van medewerkers om met de nieuwe systemen en installaties te kunnen werken. Metrobestuurders moesten worden opgeleid om baanbekendheid op te doen op de Noord/Zuidlijn en te leren omgaan met het nieuwe treinbeveiligingssysteem. In totaal hebben we zo’n 110 bestuurders opgeleid. In 2019 worden er nog meer bestuurders opgeleid. Onze verkeersleiding heeft leren werken met de nieuwe stations en systemen. Ook de medewerkers van Service Team Vervoer en OV-zorg zijn opgeleid op de zeven nieuwe stations. Ze moesten zich de routes en noodplannen van de nieuwe lijn eigen maken.Verder zijn onze monteurs opgeleid voor het beheer en het onderhoud van de nieuwe systemen en installaties. Ten slotte moesten onze medewerkers bekend raken met de aanpassingen en nieuwe routes in het OV-netwerk.

Testen van de Noord/Zuidlijn

GVB reed 44 testritten, waarvan 22 met ruim 10.000 testreizigers

Samen met de gemeente hebben we vanaf januari gedurende twee maanden het beheer en het onderhoud van de nieuwe lijn intensief getest. Daarop volgde de ‘generale repetitie’, waarin we zes weken lang verschillende situaties hebben getest alsof de metro al in het echt reed. We hebben 44 testritten gereden, waarvan 22 met testreizigers. In totaal hebben we 830 keer het Noord/Zuidtraject afgelegd. We vervoerden meer dan 10.000 testreizigers en legden met hen 7.500 kilometer af. Een testrit duurde gemiddeld vier uur en iedereen was welkom om met ons mee te testen. De campagne om 8.000 testreizigers te werven was op 20 april gestart. De belangstelling was groot: binnen één dag waren deze testplekken vergeven. Ook de 2.000 extra testplekken waren snel volgeboekt.

De testritten

de organisatie van de testritten werd hoog gewaardeerd

Op 20 april vond de eerste testrit plaats. Mensen ontvingen per e-mail uitgebreide informatie en een toegangsticket met scancode. Op het nieuwe metrostation Centraal Station werden de duizenden testreizigers ontvangen. Iedereen werd ontvangen met koffie of thee en een koekje. Verder ontvingen de testreizigers een GVB-tasje met een lunchpakket en een hesje, en tijdens de testrit werden polaroidfoto’s gemaakt. Er waren testbegeleiders, hostesses, brandweerlieden, politie, EHBO’ers en testwaarnemers aanwezig om de testritten succesvol te laten verlopen.

Elke testrit was een serieuze aangelegenheid. Van omgaan met grote drukte op een station tot een brand in een station: allerlei scenario’s werden geoefend. GVB heeft er veel van geleerd.

De testreizigers hebben de ervaring hoog gewaardeerd, bleek uit onze vragenlijst. Gemiddeld gaven ze de organisatie van de testdag een 8. De Noord/Zuidlijn kreeg als gemiddeld rapportcijfer een 8,4. Van de reizigers zei 81,1% van plan te zijn om na 22 juli met de Noord/Zuidlijn te reizen, 15,9% zei dit misschien te gaan doen.

Ontvangst testreizigers op Centraal Station

Nieuwe tijden

Amsterdam werd uitvoerig ingelicht over de wijzigingen met de campagne 'Nieuwe tijden'

Tijdens de testfase met reizigers werden geen belemmeringen gevonden die een start van de lijn op 22 juli in de weg stonden. Daarmee bleef 22 juli de startdatum van de Noord/Zuidlijn en het nieuwe lijnennet. Op 4 juni begon onze communicatie hierover naar alle reizigers met de campagne ‘Nieuwe tijden’, een campagne verdeeld in vier fases.De eerste fase was bedoeld om te 'teasen' en richtte zich op de verschillende stadsdelen van Amsterdam. De tweede fase richtte zich op de verschillende doelgroepen in de stad. In fase 3, die liep tot de dag van de start, lag de focus op individuen. In deze fase was ook de dienstregeling bekend en kon iedereen checken wat de wijziging betekende voor zijn of haar reis. De vierde fase liep in augustus en september en richtte zich op iedereen die weer met het OV naar school of naar het werk ging. Onze campagne sloot naadloos aan op de campagne van Vervoerregio Amsterdam die enkele weken daarvoor startte.

We hebben de nieuwe tijden aangekondigd via posters in onze voertuigen, maar ook via abri’s, social media zoals Facebook, advertenties in Metro en de Gemeentekrant Amsterdam. Ook een ‘nieuwe tijden’-tram en -bus reden door de stad, en over het IJ voer onze ‘nieuwe tijden’-pont. En bij elk huishouden in ons vervoergebied viel de krant Nieuwe tijden op de mat.

Drie weken lang stonden op zes stations promoteams met een informatiequiz. Daarnaast stonden we op zo’n 50 plekken in de stad met een informatiestand om mensen voor te bereiden op de veranderingen op 22 juli. Reizigers werden hier niet alleen bewust gemaakt van de veranderingen voor het gehele netwerk, maar we informeerden hen bovendien concreet over de gevolgen hiervan voor hen persoonlijk. We waren te vinden op alle grote markten van de stad, buurthuizen, stadsdeelkantoren, woonzorgcentra en meer. Voor mensen met een visuele beperking hadden we een gesproken informatiekrant.

Feestelijke opening

Amsterdam is nu niet een stad áán het IJ, maar óm het IJ

Op zaterdag 21 juli werd de Noord/Zuidlijn feestelijk geopend. Burgemeester Femke Halsema verrichtte de openingsplechtigheid. Ze zei dat Amsterdam door de nieuwe verbinding met Noord niet een stad áán het IJ, maar een stad óm het IJ heen is geworden. Na de festiviteiten kon iedereen die zich had aangemeld voor het eerst meerijden. Zo’n 60.000 reizigers maakten van deze gelegenheid gebruik. In de nacht daarna zijn veel aanpassingen in de stad gedaan, zoals het verplaatsen van bussen en het omwisselen van borden. Buschauffeurs, technici en haltemedewerkers waren tot in de vroege uurtjes druk in de weer om de laatste hand te leggen aan de voorbereidingen.

Feestelijke opening Noord/Zuidlijn op 21 juli 2018

22 juli

Op zondag 22 juli ging de Noord/Zuidlijn 'echt' rijden en ging meteen ook de nieuwe dienstregeling in, met het vernieuwde bovengrondse bus- en tramnetwerk. Veel GVB’ers waren vrijwillig op de been om reizigers te verwijzen en te informeren. Vanwege de vele positieve reacties en het geringe aantal klachten mogen we spreken van een geslaagde livegang van de Noord/Zuidlijn en het vernieuwde lijnennet.

Video

Op onze website staat een video over de GVB-testritten, de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn en het nieuwe ov-netwerk.

Zoek

PDF

Home/Resultaten in 2018/De Noord/Zuidlijn