Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2021

Tabel 67

Bedragen in duizenden euro's

2021

2020

Overige baten en lasten, na belastingen

7

-69

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen, na belastingen

5.225

-2.352

Netto resultaat

5.232

-2.421

De toelichtingen op pagina 165 tot en met 169 maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2021/Vennootschappelijke jaarrekening/Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening