Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2020

Tabel 69

Bedragen in duizenden euro's

2020

2019

Overige baten en lasten, na belastingen

-69

155

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen, na belastingen

-2.352

1.829

Netto resultaat

-2.421

1.984

De toelichtingen op pagina 151 tot en met 155 maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2020/Vennootschappelijke jaarrekening/Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening