Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2019

Tabel 64

Bedragen in duizenden euro's

2019

2018

Overige baten en lasten, na belastingen

155

-15

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen, na belastingen

1.829

2.101

Netto resultaat

1.984

2.086

Deze pagina maakt integraal deel uit van de jaarrekening.

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2019/Vennootschappelijke jaarrekening/Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening