Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2018

Tabel 69

Bedragen in duizenden euro's

2018

2017

Vennootschappelijk resultaat na belastingen

-15

-245

Resultaat uit deelnemingen

1.949

3.915

Resultaat na belastingen

1.934

3.670

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2018/Vennootschappelijke jaarrekening/Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening