Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2017

Tabel 74

Bedragen in duizenden euro's

2017

2016

Vennootschappelijk resultaat na belastingen

-245

-450

Resultaat uit deelnemingen

3.915

-6.756

Resultaat na belastingen

3.670

-7.206

Zoek

PDF

Home/Jaarrekening 2017/Vennootschappelijke jaarrekening/Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening