Amsterdam bereikbaar voor iedereen

Noord/Zuidlijn soepel in gebruik genomen, reizigers tevreden over nieuwe lijnennet

Als ik terugkijk op het jaar 2018, komt er één woord direct bij me op: trots. Wat hebben we een werk verzet, wat hebben we samen veel bereikt. Dit was het jaar van een van de grootste veranderingen in het Amsterdamse openbaar vervoer en ook in de geschiedenis van ons bedrijf. Op 22 juli ging de Noord/Zuidlijn rijden, vijftien jaar nadat de eerste schop de grond in was gegaan, en tegelijk veranderde het bovengrondse netwerk van bussen en trams rigoureus. Dit waren historische gebeurtenissen voor de stad en voor GVB. De ingebruikname van de Noord/Zuidlijn ging soepeler dan we hadden durven hopen; van verstoringen was nauwelijks sprake. Bovendien wijst alles erop dat het vernieuwde lijnennet goed valt bij de meeste reizigers: uit de eerste onderzoeken blijkt dat ze tevreden zijn.

metrolijn 51 stopt met ritten van en naar Amstelveen

Die tevredenheid van de reizigers – onze klanten – is wat ons drijft. Daar doen we het voor. Alle GVB’ers mogen met recht trots zijn. Ze hebben even kunnen genieten van het moment, maar we zijn ook direct weer hard aan de slag gegaan zodra de slingers en ballonnen waren opgeruimd. Er is nog veel te doen. Nieuwe projecten staan alweer voor de deur, en niet de kleinste. Metrolijn 51 stopt met ritten van en naar Amstelveen: het traject vanaf Station Zuid wordt de komende twee jaar omgebouwd naar een hoogwaardige tramverbinding. In de tussentijd zetten we bussen in. En lijn 51 rijdt voortaan door naar de Isolatorweg, aan de westkant van de stad. Die aanpassing is niet niks, dat beseffen we. Vooral voor onze reizigers uit Amstelveen, die al te maken hadden met storingen op het traject. Maar we zijn ervan overtuigd dat zij er uiteindelijk op vooruitgaan.

Steeds drukker in de stad

Met de vernieuwing van ons netwerk zijn we elke dag bezig. Dat is nodig, want we zien nog te veel knelpunten in de stad. Amsterdam wordt almaar drukker. Bussen en trams worden voller en ook om de voertuigen heen, bij haltes en op de weg, is er steeds minder ruimte, de stad ligt steeds vaker open. Tienduizenden huizen worden bijgebouwd, de bedrijvigheid groeit nog steeds. Dat betekent dat steeds meer mensen gebruikmaken van het openbaar vervoer.

we blijven doen wat we behoren te doen: reizigers op tijd en veilig vervoeren

Op deze toestroom moeten we samen met de gemeente en onze opdrachtgever Vervoerregio Amsterdam een antwoord bedenken. We moeten de capaciteit zodanig op orde brengen dat we kunnen blijven doen wat we behoren te doen: alle reizigers op tijd, veilig en comfortabel naar hun bestemming brengen. Het openbaar vervoer moet meegroeien. Investeringen in infrastructuur en materieel staan hoog op de agenda, in lijn met het coalitieakkoord dat in mei is afgesloten. Nog meer zal nodig zijn. In 2017 hebben we 63 nieuwe trams besteld en in 2018 zijn 30 nieuwe metro’s besteld.

Een schoner en duurzamer Amsterdam

aanbesteding eerste tranche elektrische bussen

Een belangrijke stap was ook de start van de aanbesteding van 31 elektrische bussen in 2018. Deze bussen, die vanaf 2020 gaan rijden, passen bij ons doel om uiterlijk in 2025 onze hele vloot uitstootvrij te maken. Ook de hybride veren die we hebben aangeschaft dragen daaraan bij. Daarbij komt dat we een ‘donkergroen’ stroomcontract hebben gesloten met Nuon/Vattenfall: onze trams en metro’s gaan rijden op elektriciteit die het energieconcern specifiek voor GVB gaat opwekken met windmolens in Nederland.Het is onze maatschappelijke taak om bij te dragen aan een groener en duurzamer Amsterdam. Dit is ook een van de thema’s in onze aangescherpte strategie. In ons plan voor de toekomst zoomen we in op de kwaliteit van het openbaar vervoer in Amsterdam en de maatschappelijke bijdrage van GVB. De basisgedachte is dat Amsterdam voor iedereen bereikbaar is en dat we daar steeds minder of helemaal geen exploitatiesubsidie voor nodig hebben, en dat we ons voorbereiden op de mobiliteit van de toekomst.

Leefbaar en bereikbaar

we vervoeren steeds meer mensen, de subsidie is verder gedaald, en GVB is efficiënter

Voor iedereen bereikbaar – dat is onze stad. We willen dé vervoerder in Amsterdam blijven. Dat is van belang, want al in 2019 besluit Vervoerregio Amsterdam of ze de nieuwe vervoerconcessie, die eind 2024 ingaat, onderhands gaat gunnen. We zijn goed op weg: de reizigerstevredenheid stijgt, we vervoeren steeds meer mensen, de subsidie is verder omlaag gegaan en ons bedrijf is efficiënter geworden. Maar we zijn nog niet tevreden. We kunnen onze organisatie nog soepeler laten werken en ons richten op innovatie en kostenbesparingen. Dat doen we samen met onze medewerkers, die we meer ruimte en verantwoordelijkheid geven, zodat nieuwe ideeën eerder een goede voedingsbodem vinden en we problemen sneller kunnen oplossen. GVB vindt het ook niet genoeg om tot de grootste werkgevers van de stad te behoren: we willen de beste zijn. Bij GVB telt iedereen mee. We hechten eraan dat er plaats bij ons is voor mensen uit alle lagen van de samenleving, we willen een afspiegeling van de stad met haar inwoners zijn. Inclusiviteit en diversiteit horen bij Amsterdam en dus ook bij ons. We zijn daarom erg blij dat ook in 2018 weer tientallen mensen een arbeidsplaats of stageplek bij ons hebben gevonden, onder meer via de Participatiewet, leerwerktrajecten en de organisaties Pantar en Cordaan.

Fijnmazig vervoer voor iedereen

mobiliteit van de toekomst vraagt om nieuwe samenwerkingen

De wereld om ons heen wordt steeds complexer, ook in het vervoer. Constructieve samenwerkingen worden steeds noodzakelijker. Met de gemeente slaan we de handen ineen om de stad autoluw te maken en de vervoerscirculatie te verbeteren. Ook andere partijen zijn belangrijke gesprekspartners geworden: de mobiliteit van de toekomst is al gearriveerd en die vraagt om geheel nieuwe samenwerkingsverbanden. In 2019 maken we al een begin met Mobility as a Service (MaaS), waarin allerlei vormen van vervoer voor iedereen fijnmazig met elkaar zijn verweven. Een taxi, een deelfiets, de trein en de bus – voor de reiziger dienen ze allemaal hetzelfde doel: die wil zo snel mogelijk van deur tot deur. Daar speelt GVB op in.

Tom Middelkoop

afscheid van een geliefde collega

Zeggen dat 2018 een bewogen jaar was, is een understatement. Nog lang zullen we de grote veranderingen en vernieuwingen memoreren. En ook helaas de nare tijding aan het eind van het jaar: een van die uiterst betrokken GVB’ers, onze geliefde collega Tom Middelkoop, overleed op 18 november, slechts 57 jaar oud. Twee decennia werkte hij bij GVB, de laatste jaren als financieel directeur. Hij heeft er mede voor gezorgd dat ons bedrijf op eigen benen kon staan. De opening van de Noord/Zuidlijn heeft hij nog mogen meemaken; in de maanden daarna verloor hij de strijd tegen een vreselijke ziekte.

Onze dank voor zijn inzet en loyaliteit is onmetelijk. Ik koester dierbare herinneringen aan hem. Als gedreven collega, als mens. Heel GVB mist hem zeer.
Ik zie hem als een voorbeeld, als een inspirator. Zonder Tom waren we niet geweest wat we nu zijn: een bedrijf met een sociaal gezicht, steeds zelfstandiger en slagvaardiger. Zijn passie en zijn bescheidenheid nemen we met ons mee. De komende jaren bouwen we verder aan een nog beter, moderner en duurzamer vervoerbedrijf. Voor iedereen.

Alexandra van Huffelen, algemeen directeur
Amsterdam, 21 maart 2019

Zoek

PDF

Home/GVB in vogelvlucht /Amsterdam bereikbaar voor iedereen