Vooruitblik

In 2018 richt GVB zich vooral op de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn en het nieuwe Vervoerplan, waarmee we een groot deel van de groei in het aantal reizigers kunnen opvangen. Onze focus ligt de komende jaren ook op de concessie voor het Amsterdamse openbaar vervoer na 2024: we willen dé vervoerder voor de stad blijven. Dat betekent dat we marktconform opereren en ons partnerschap met Amsterdam versterken. GVB anticipeert op innovatieve vormen van mobiliteit, goede betaalmogelijkheden en reisinformatie. De groei van de stad maakt op zeer korte termijn besluiten noodzakelijk over investeringen in nieuwe infrastructuur en nieuw materieel.

Onze activiteiten in 2018 en daarna

Noord/Zuidlijn en Vervoerplan

de Noord/Zuidlijn: hier heeft Amsterdam vurig naar verlangd

Het jaar 2018 wordt bijzonder spannend. Dan blijkt of alle zorgvuldige voorbereidingen op de Noord/Zuidlijn het gewenste effect gaan voortbrengen.

De eerste maanden van 2018 zijn de test- en proefbedrijven voor de Noord/Zuidlijn actief, onder meer met het testrijden met reizigers. De dienstregeling wordt verder fijngeslepen en afgerond. Belangrijk aandachtspunt is de informatievoorziening voor zowel de medewerkers als de reizigers. In mei beginnen we met een communicatiecampagne rond de Noord/Zuidlijn en het Vervoerplan, gericht op bestaande en nieuwe reizigers.

netwerk verandert, en GVB dus ook

Als het OV-netwerk verandert, moeten onze teams mee veranderen: we stellen dit jaar nieuwe medewerkerteams samen voor de tram-, bus en metrolijnen. De opleiding van nieuwe medewerkers die tot aan de start gaan meedraaien in het proefbedrijf ronden we af. We zetten servicemedewerkers in om reizigers bij de haltes de weg te wijzen. Uiteraard passen we de reisinformatie aan – onder meer op de lijnenkaarten en haltevertrekstaten – alsook verkeerslichten, haltes en wisselbesturingen.

niet alleen focus op metro, maar ook op bovengronds lijnennet

Na de introductie van de Noord/Zuidlijn blijven we ons richten op het verder ontwikkelen van het bovengrondse lijnennet, zoals de vernieuwing van de Amstelveenlijn, de verbouwing van Station Zuid en het verbeteren van de capaciteit en kwaliteit van Tram 26 tussen CS en IJburg.

Reizigerstevredenheid

speerpunt: gastvrijheid

Gastvrijheid is een speerpunt. Door middel van training en coaching blijven we onze medewerkers ondersteunen om de reizigers gastvrij te ontvangen en betere service te verlenen. De open servicebalie komt in alle trams. Daarmee creëren we voor ons personeel op de tram meer mogelijkheden om reizigers gastvrij te benaderen.

We voorzien dat reizigers moeten wennen aan de nieuwe dienstregeling die ingaat met de start van de Noord/Zuidlijn. Veranderingen leiden vaak tot onzekerheid en meestal niet direct tot tevredenheid. Maar we verwachten dat de tevredenheid gaat groeien zodra onze reizigers ervaren dat de meeste routes sneller en comfortabeler zijn dan voorheen.

Duurzaamheid

introductie elektrische bussen flinke klus

De voorbereiding op de introductie van de emissieloze bussen, waarvan er in 2020 31 gaan rijden, is een flinke opgave. Zowel de inpassing van de oplaadvoorzieningen in de stad als de financiële dekking is al een uitdaging op zichzelf. Verder kijken we uit naar de nieuwe serie-hybride veren die in bestelling zijn en de komst van de nieuwe, plug-in hybride aangedreven Noordzeekanaalponten. Ook die vernieuwingen dragen bij aan het terugdringen van de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen.

In 2021 willen we 75 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende baan bij GVB hebben aangeboden. In 2018 richten we ons wederom op het begeleiden van meer nieuwe medewerkers uit deze kwetsbare groep naar vast werk.

Financiën

goed financieel resultaat stemt positief

Het goede financiële resultaat van 2017 stemt ons positief voor de komende periode. We werken steeds kostenefficiënter en dat levert veel op. We gaan hiermee door. Verder verwachten we dat de groei van het aantal reizigersverplaatsingen door de komst van de Nood/Zuidlijn leidt tot hogere reizigersopbrengsten en een hogere kostendekkingsgraad.

Behoud OV-concessie

doel: concessie ook na 2024 behouden

GVB wil ook na 2024 de concessie voor het OV in Amsterdam behouden. Belangrijk daarvoor is dat GVB aantoonbaar marktconform werkt. In 2017 is er een onderzoek uitgevoerd die een basis vormt voor verbeterplannen in de komende jaren. Over die plannen hebben we in 2017 overeenstemming bereikt met de ondernemingsraad en vakbonden. In het jaar 2018 beginnen we met de uitvoering.

Amsterdam binnen een bereikbare Randstad

groei Amsterdam vraagt om nog uitgebreider netwerk

Samen met de gemeente Amsterdam en omliggende gemeenten bekijkt GVB hoe de Randstad op de lange termijn goed bereikbaar kan blijven. Er komen veel woningen en inwoners bij en dus is er extra behoefte aan mobiliteit. Het OV is daarvoor de beste optie. Het is van belang dat rijfrequenties omhoog kunnen en het netwerk in de Randstad kan worden uitgebreid. Te denken valt aan een lightrail op de Schiphollijn. Een goede samenwerking met gemeenten, vervoerders en andere partijen is hierbij essentieel.

Mobiliteit van de toekomst

GVB bereidt zich voor op de mobiliteit van de toekomst

Om in 2024 de concessie te behouden is het nodig dat we nadenken over wat mobiliteit tegen die tijd betekent en dat we ons daarop voorbereiden. Dat stopt niet bij het moderiseren en verduurzamen van de reguliere modaliteiten (bus, metro, tram en veren). We stoppen ook tijd en aandacht in andere vormen van mobiliteit, zoals zelfrijdende auto’s en bussen, deelfietsen, gecombineerde vervoersconcepten als Mobility as a Service, en vraaggestuurd vervoer op maat. We richten ons ook op nieuwe verplaatsingsmogelijkheden in en om de stad, investeren in goede reisinformatie en nieuwe, betrouwbare betaalmogelijkheden en verstevigen ons partnerschap met de stad, zodat we ook in de toekomst kunnen zeggen: GVB is door en door Amsterdam.

Tot slot

Het komende jaar wordt bijzonder en historisch. We hopen dat het een bron zal zijn van veel positieve energie voor onze reizigers en voor alle GVB'ers die zich elke dag inzetten voor de stad Amsterdam.

Amsterdam, 22 maart 2018

Alexandra van Huffelen, algemeen directeur
Mark Lohmeijer, directeur Techniek & Operatie
Tom Middelkoop, financieel directeur

Zoek

PDF

Home/Governance/Vooruitblik