Personeelsbestand GVB

Tabel 79 Personeelsbestand

2013

2014

2015

2016

2017

Soort dienstverband

Deeltijd

23%

24%

25%

25%

26%

Voltijd

77%

76%

75%

75%

74%

Geslacht

Man

76%

76%

76%

75%

75%

Vrouw

24%

24%

24%

25%

25%

Leeftijd

tot 25

1%

1%

1%

2%

1%

25 tot 35

9%

9%

10%

10%

11%

35 tot 45

19%

18%

17%

16%

17%

45 tot 55

32%

32%

32%

32%

31%

55 tot en met 60

26%

24%

23%

22%

21%

60 +

13%

16%

17%

18%

19%

Jaren dienstverband

tot 1 jaar

5%

4%

5%

8%

7%

1 tot 5 jaar

10%

11%

12%

14%

19%

5 tot 15 jaar

34%

33%

32%

29%

27%

15 tot 25 jaar

18%

19%

18%

19%

19%

25 tot 40 jaar

32%

31%

30%

27%

24%

40 jaar en hoger

1%

2%

3%

3%

4%

Gemiddelde leeftijd ultimo

in jaren

49,6

49,9

50,0

49,7

49,6

Personeelsverloop

FTE ultimo jaar

3.567

3.546

3.546

3.633

3.679

Aantal mdw ultimo jaar

3.751

3.735

3.741

3.840

3.897

Arbeidsverzuim

percentage

6,9%

5,9%

6,2%

6,4%

6,6%

Figuur 1 Soort dienstverband 2017
Figuur 2 Verdeling vrouw-man bij GVB 2017
Figuur 3 Leeftijdsverdeling aangenomen kandidaten 2017
Figuur 4 Leeftijdsverdeling GVB-medewerkers 2017

Zoek

PDF

Home/Bijlagen/Personeelsbestand GVB