Informatie over het materieel

Tabel 78 Materieelomvang

Aantallen, ultimo jaar

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Bussen

203

203

194

198

198

199

Trams

200

200

200

213

213

216

Metro's en sneltrams

90

90

90

103

105

104

Veren en ponten

17

18

17

17

17

17

Metro

GVB heeft 90 metro's/sneltrams in de series: de S1/S2, S3/M4 en M5/M6. Alleen het S-materieel is geschikt voor Metrolijn 51, en alleen de M5/M6 is geschikt voor de Noord/ Zuidlijn. Omdat de M5/M6-metro's allemaal zijn geleverd, beschikt GVB nu al over het materieel om de Noord/Zuidlijn te gaan rijden. Het overige deel van de vloot bereikt grotendeels de komende tien jaar het einde van de levensduur; de S1 vanaf 2020, de S2 vanaf 2024, en de S3 en M4 vanaf 2026. In de periode vanaf de start van de Noord/Zuidlijn medio 2018 tot het moment van instroom van de eerste M7-metro's in 2022 zal de capaciteit onder druk staan.

Aanpassingen M4-metro’s (CAF)

CAF’s hebben een nieuw uiterlijk gekregen.

De CAF’s, oftewel de S3/M4-metro’s, hebben een nieuw uiterlijk gekregen. Het blauw-wit is veranderd in het rood-zilver van de R-netkleuren. De CAF’s zijn/worden volledige gestript, om ze vervolgens weer op te bouwen. Zo moet het ‘oude’ materieel dezelfde look en feel krijgen als ons nieuwste voertuig, de M5. Na de CAF- voertuigen (S3/M4) worden nog de sneltrams (S1/S2) opgeknapt. Zo kunnen die na maart 2019, het einde van de huidige Amstelveenlijn, worden ingezet op ons metronetwerk.

Aanbesteding M7-metro’s gestart

Eind 2016 is de aanbesteding gestart van de M7-metro's. Het betreft een basisbestelling van 30 voertuigen en een optionele hoeveelheid van 30 voertuigen. De voertuigen zullen semi-automatisch (GOA 2+) moeten kunnen rijden en ook voorbereid zijn om geheel automatisch te rijden (GOA 4), net zoals de M5-serie. Hiermee gaat weer een nieuwe, uitdagende fase in voor veel collega’s die hieraan meewerken. Tegen de zomer van 2018 wordt de keuze gemaakt welke fabrikant de metro’s gaat bouwen. In 2022 moet dan de eerste M7 met reizigers gaan rijden.

Tram

GVB beschikt over 200 trams. Vanwege de sterke groei in het aantal reizigers is het plafond bereikt van de capaciteit van het beschikbare trammaterieel.

Om de groei in de stad te accommoderen, is ervan uitgegaan dat de trams die vrijkomen als gevolg van de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn, kunnen worden ingezet op andere lijnen. De afgelopen jaren was de groei in het aantal reizigers hoger dan verwacht, bovendien is de startdatum van de Noord/Zuidlijn verschoven. Daardoor zijn de prognoses bijgesteld. De komst van de Noord/Zuidlijn is voor Tram belangrijk om de groei aan te kunnen.

63 trams in bestelling
Bestelling 15G-trams

GVB heeft bij leverancier CAF een bestelling geplaatst voor 63 nieuwe trams (basisbestelling), met een optie op nog eens zestig stuks. De aankoop van dit nieuwe materieel gebeurt in opdracht van en met investeringssubsidie van Vervoerregio Amsterdam. De nieuwe 15G-trams zijn bedoeld voor de vernieuwde Amstelveenlijn en als vervanging van de 11G- en 12G-series, die bijna aan het einde van hun levensduur zijn.

In 2017 was een statisch model op ware grootte van een deel van de 15G-tram te zien in onze remise Lekstraat. Het is de bedoeling dat de eerste nieuwe trams in de tweede helft van 2019 instromen. Naar verwachting rijden rond 2022 alle nieuwe voertuigen uit de basisbestelling.

Voorstel levensduurverlenging 11G/12G- en S1-trams
Onderzoek naar levensduurverlenging

GVB onderzoekt de mogelijkheid om de 11G/12G- en S1-serie langer in dienst te houden. Deze trams bereiken volgens de oorspronkelijke materieelplanning vanaf 2020 het einde van hun levensduur, maar ze kunnen na levensduurverlengend onderhoud langer worden ingezet. Op basis van huidige inzichten is het technisch haalbaar om de voertuigen tot 2025 operationeel te houden.

13G/14G (Combino)clusterbeurt

Al in 2015 bleek dat bepaalde Combino-trams structurele technische problemen vertonen die moeten worden verholpen om de levensduur van 30 jaar te kunnen halen. In 2016 is na nader onderzoek gebleken dat de geconstateerde ontwikkelingen zich hoogst waarschijnlijk zullen voordoen bij alle 155 trams uit deze serie.

Ter voorbereiding op de revisie heeft GVB inspecties en enkele proefbeurten uitgevoerd en second opinions laten uitvoeren. Hieruit bleek dat GVB was genoodzaakt de voorziening voor de instandhoudingsverplichtingen te verhogen met € 18,7 miljoen. In 2018 starten we met uitvoering van de clusterbeurten.

Bus

Bus is de flexibele schil van het vervoerssysteem

De modaliteit Bus is de flexibele schil van het vervoerssysteem. Met betrekking tot het busmaterieel heeft GVB de komende jaren uitdagingen op drie vlakken: de systeemsprongen, tijdelijke verkeersmaatregelen, en de ambitie van een emissieloze vloot.

Bussen die aan het einde van hun levensduur zijn worden vervangen door nieuwe emissieloze bussen. GVB zet hiermee een eerste stap in het voornemen om het busvervoer in Amsterdam in 2025 volledig emissievrij te hebben. Deze emissie-afspraak is in 2016 gemaakt door GVB en de gemeente Amsterdam en is vastgelegd in het duurzaamheidsconvenant. In 2018 start de aanbesteding voor de eerste 31 elektrische bussen (met optie tot 69 extra). De elektrische bussen vervangen de capaciteit van 28 Citaro dieselbussen en moeten vanaf 2020 instromen.

Veren en ponten

Serie-hybride veren
veren blijven belangrijk, ook als de Noord/Zuidlijn er is

In het vorige verslagjaar werd ons eerste serie-hybride veer, IJveer 60, te water gelaten. In februari 2017 kwam daar een tweede veer bij: IJveer 61. De oplevering van nog eens twee extra serie-hybride veren staat gepland voor 2019. Het gaat om hetzelfde formaat als de IJveren 60 en 61.

Begin januari 2018 werd bekend dat de bouw van IJveren 62 en 63, met een optie voor IJveer 64, 65 en 66, gewonnen is door Holland Shipyards. De veren blijven onverminderd belangrijk voor het OV in Amsterdam, ondanks de komst van de Noord/Zuidlijn en de brug over het IJ.

Vervanging Noordzeekanaalponten
ook hybride veren over Noordzeekanaal

Gemeente Amsterdam heeft op 21 december besloten tot de nieuwbouw van de Noordzeekanaalponten. De aanbesteding wordt nu voorbereid. De veerponten op het Noordzeekanaal stammen uit de jaren '30 van de vorige eeuw en zijn aan vervanging toe. Er komen vijf nieuwe ponten met plug-in hybride aandrijving.

Zoek

PDF

Home/Bijlagen/Informatie over het materieel